Övervikt av 90-talister på psykakuten

avTT

Foto: Erik G Svensson/TT
Personer födda på 1990-talet dominerar på psykakuten. Arkivbild.

Personer födda på 1990-talet stod för 26 procent av besöken på landets psykiatriska akutmottagningar förra året, rapporterar P4 Bleking e, som hänvisar till siffror från Socialstyrelsens patientregister.

Magnus Pagels, tillförordnad chef för psykiatriakuten i Karlskrona, säger att han upplever 90-talisterna som dominerande i verksamheten. Han anser inte att situationen var likadan med 80-talister för tio år sedan.

90-talisterna skiljer sig också från andra grupper genom vilka problem de söker för.

– 70–80-talister har en tydligare diagnos, kanske en diagnostiserad schizofreni, eller bipolaritet eller missbruk. Hos 90-talisterna är det mer kris, ångest, panik eller självskadebeteende som man inte hunnit få en diagnos på. Man söker för att man har det här kaoset eller paniken i sig.