Var tionde bibliotek gömmer undan Tintin i Kongo

Non merci – Tintin är inte välkommen i Arboga.

När censurdebatten utbröt på Kulturhuset var den lilla belgiska journalisten redan bortplockad på flera lokala bibliotek.

– Att rensa ut eller censurera känns oerhört odemokratiskt och otäckt, säger Annika Andersson på Åmåls bibliotek.

Tintin i Sovjet
Tintin i Sovjet

Rasistiska åsikter och bilder – eller harmlös underhållning? De senaste veckornas uppmärksamhet kring några av de klassiska Tintin-böckerna har delat landet i två.

Aftonbladets enkät med fler än 100 bibliotek visar att medan ”Tintin-gate” rasade med full kraft kring Kulturhuset i Stockholm hade bortgallringen av Tintinböcker sedan länge pågått i det tysta runt om på Sveriges bokhyllor.

Ta öppet ställning

Flera av biblioteken saknar ”Tintin i Kongo” och ”Tintin i Sovjet” men uppger andra skäl än självcensur. Andra, som Arboga bibliotek, har tagit öppen ställning och där går det numer inte att låna Kongo-albumet.

– Den har slitits ut och vi har valt att inte förnya beståndet på grund av dess rasistiska innehåll.

Biblioteket i Askersund har gått steget längre och väljer vilka läsare som är passande.

– Vi har tagit bort "Tintin i Kongo" från vår beståndskatalog, framför allt på grund av de rasistiska bilderna. Däremot kan albumet lånas ut i olika vuxensammanhang, till pedagoger till exempel.

Flera andra bibliotek har plockat ner ”Tintin i Kongo” från den öppna hyllan till magasinet där det kan lånas på förfrågan.

– När det gäller Sovjet-boken pågår diskussion huruvida den också ska ner i magasinet, uppger biblioteket i Kristianstad.

”Gärna debatt”

I Åmål har man i stället valt parollen ”Gärna debatt, men inte censur”.

– Vi för ständig diskussion om böckers innehåll men då oftast ur en debatterande synvinkel, säger Annika Andersson och får medhåll av kollegan Kristine Vince i Veberöd.

– Vi tycker att man får se på böckerna som ett tidsdokument och i stället lära sig något av den historiska utvecklingen. Det är ju samma ”problem” med till exempel Pippi, säger hon.

Ungdomsbibliotekaren i Sollefteå, Therese Nilsson, understryker att mediebeståndet, utifrån en demokratisk grund, ska representera olika åsikter och värderingar som råder i vårt samhälle på ett sådant sätt att så många som möjligt kan finna något att samtycka till eller provoceras av.

”Dock refuseras all media som till innehållet präglas av pornografi eller könsdiskriminering, förespråkar rasism och förföljelser av minoritetsgrupper, eller förhärligare våldsyttringar.”

Publisert: