36 svenska flygplatser hotas

Av: Anders Clark

Publicerad:
Uppdaterad:

Nytt EU-förslag – "förödande" för inrikesflyget

EU planerar konkurrenslagar som kan slå ut Sveriges inrikesflygplatser.

Förslaget skulle stoppa allt offentligt stöd till de bidragsberoende regionalflygplatserna.

– Det är förödande om det skulle gå igenom, säger Peter Larsson på Svenska regionala flygplatser.

Kritisk Peter Larsson är vd för Svenska regionala flygplatser AB och menar att EU-förslaget kan bli förödande.
Foto: Press/Svenska regionala flygplatser AB
Kritisk Peter Larsson är vd för Svenska regionala flygplatser AB och menar att EU-förslaget kan bli förödande.

36 svenska inrikesflygplatser riskerar ekonomiskt haveri på grund av nya konkurrensregler inom EU.

Enligt SVT Nyheter som tagit del av ett utkast till riktlinjer från EU-kommissionen ska reglerna tvinga staten att avsluta stödet till regionala flygplatser till 2023.

Svenska modellen

– Det här är en driftform vi har i Sverige. All offentlig kollektivtrafik drivs i offentlig regi. Du betalar en avgift, men det finns ju inga krav att alla bussförbindelser i en kommu ska gå med vinst, de finns ju till för att alla ska kunna ta sig, säger Peter Larsson som är vd på Svenska regionala flygplatser AB som organiserar Sveriges 36 regionflygplatser. Enligt Peter Larsson är förslaget baserat på flygtrafiken i Centraleuropa där det är tätt mellan flygplatser som skulle kunna konkurrera utan stöd av skattepengar.

Kan få undantag

– De har inte förstått att Sverige är det land i Europa som har längst avstånd och näst efter Finland är mest glesbefolkat.

På 90-talet upphörde statens ägande av flyget, vilket ledde till minskat resande och många små flygplatser i landet är beroende av miljonstöd från staten. Enligt Peter Larsson kostar en liten svensk flygplats 20-30 miljoner kronor om året att driva.

I utkastet från EU finns det skrifter om undantag om området blir isolerat eller det inte finns tillgång till snabbtåg. Nu återstår det att se om undantagen blir applicerbara i Sverige och isåfall för vilka regioner.

Publicerad: