Bildnotan: 70 000 kr

Myndigheten gav fotouppdrag till lobbybyrå: Betalade svinhögt pris

70 000 för att fotografera tre kärnkraftverk.

Så mycket betalade Strålsäkerhetsmyndig­heten till lobbybyrån.

Bara att hitta och sluta avtal med en fotograf kostade över 16 000 kronor.

När Strålsäkerhetsmyndigheten ville ha exteriörbilder från Forsmark, Ringhals och Oskarshamn gick uppdraget till pr- och lobbybyrån Intellecta Corporate.

Betalade för slipsar

Resultatet blev sex små f­otografier på kärnkraft­verken som myndigheten ­använder på sin hemsida.

Notan för bilderna slutade på 70 243 kronor.

16 250 kronor av summan uppges gälla sökning efter fotografer och upprättande av ­avtal med en fotograf.

Myndigheten har också betalat 63 061 kronor till samma lobbyfirma för slipsar, slips­nålar och scarfar.

Enligt kommunikationschefen Anneli Hällgren handlar det om profilprodukter som ”är tänkta att användas av personalen vid representation och tillsyn.”

Myndigheten har också köpt in medierådgivning av Gullers Grupp och Intellecta Corporate. Av kompendierna framgår att de bland annat fått ­lära sig att oavsett journalisters frågor bara försöka få fram det man själv vill ha sagt.

Favoritkunden

En av de stora kassakorna för pr- och lobbybranschen är Arbetsförmedlingen. Bara under 2011 fick myndigheten fakturor på 32,6 miljoner från Gullers Grupp. General­direktören Angeles Bermudez-Svankvist tycks ha blivit något av en favoritkund för lobbybyråerna. Hon har köpt allt från medierådgivning för egen del till en debattartikel för 150 000 kronor som aldrig blev publicerad.

En annan debattartikel som var tänkt att gå i DN, men ­ratades av tidningen och i stället bara blev publicerad i Göteborgs-Posten kostade skattebetalarna sammanlagt 167 000 kronor.

Avbokar skådespelare

Andra utgiftsposter gäller ”utkast till Tack-annons” för 31 250 kronor och ”Avbokning av Helge Skoog och Johan Paulsen, inklusive 4 procent påslag” för 26 000 kronor.

– Avbokningen av Helge Skoog avsåg en roll som ­moderator, förklarar Arbetsförmedlingens presschef ­Patrik Svensson.

– När datumet för workshopen närmade sig beslutade ansvariga att det vore bättre om den hölls samman av en chef på myndigheten, därför skedde avbokningen.

Karolinska institutet, KI, har fått månatliga fak­turor på mellan 65 000 och 225 000 kronor från lobbybyrån Kreab. Det handlar om skattepengar som gått till att påverka ­beslutsfattare.

– Från KI:s sida såg vi att de politiska beslut som diskuterades kring hälso- och sjukvården, med vårdval och privatiseringar, riskerade att slå undan fötterna för utbildning och forskning, säger universitetsdirektören Bengt Norrving.

– Det var alltså viktigt för oss att få beslutsfattare och vårdaktörer att förstå detta.

Försäkringskassan har köpt in tjänster för drygt 18 miljoner kronor sedan 2011 av pr- och lobbyrån Prime Communications.

Stora utbetalningar gäller design och utveckling av en blogg samt att lägga upp bilder och text på Försäkringskassans Facebooksida.

Publisert: