”Folk uppskattar att jag är sträng”

Alla har vi stått och skalat morötter. Kanske har till och med telefonen ringt just då. Men få – eller ingen – får samtalet som Sara Danius fick. ”Hej, det är Peter Englund som ringer från Svenska Akademien. Stör jag? Vi skulle gärna vilja att du blir ledamot. Vad säger du?”

Sara Danius om sin kända mamma, akademiestolen och sitt skånska alter ego Gittan

Hon är uppvuxen med en av Sveriges mest omdebatterade och offentliga mammor, Anna Wahlgren.