Kravet: Begränsa höjningen till 1,5 grader

Reporter: Fredrik Rundkvist

Publicerad:
Uppdaterad:

De hårdast drabbade länderna kräver hårdare tag mot klimatförändringarna

Saleemul Huq, ordförande för CVF:s expertkommitté.
Foto: AFP
Saleemul Huq, ordförande för CVF:s expertkommitté.

De länder som drabbas hårdast när jorden blir varmare vädjar nu till FN om att försöka begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader.

– Våra länder är i centrum för den globala kampen mot klimatförändringarna, säger Joyceline Goco, vice ordförande för samarbetsorganisationen CVF.

På den stora klimatkonferensen i Paris i början av december ska världens nationer försöka enas om ett nytt globalt avtal.

Målet är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala temperaturökningen till två grader jämfört med förindustriell tid.

Men det räcker inte, anser Climate Vulnerable Forum, CVF, samarbetsorganisationen för de länder utmed ekvatorn som drabbas hårdast av ett varmare klimat.

1,5 grader

Nu kräver CVF-länderna att FN höjer ambitionen inför Parismötet.

– Att anta ett långsiktigt tvågradersmål skulle vara att acceptera att vi inte kan skydda de fattiga människorna i de fattiga länderna, att helt räkna bort dem, säger Saleemul Huq, ordförande för gruppens expertkommitté, till nyhetsbyrån AFP.

Istället vill man att målet med det nya globala avtalet ska vara 1,5 graders temperaturhöjning.

Kolneutralt 2021

CVF består av 23 länder med sammanlagt en miljard människor som redan börjat märka av förändringarna i form av torka, översvämningar, stigande havsnivåer, minskade skördar och vattenbrist.

Genom att själva föregå med gott exempel vill de drabbade länderna visa att en omställning är möjlig.

Exempelvis har Costa Rica åtagit sig att vara kolneutralt 2021. Och i Bangladesh, hårt drabbat av stigande havsnivåer, får redan 15 miljoner människor sin elektricitet från solenergi.

Publicerad: