Åkesson förlorade mot Söder på SD:s landsdagar

1 av 7 | Foto: Urban Andersson
Jimmie Åkesson på SD:s landsdagar.

avPär Karlsson

NYHETER

LUND. SD-ledaren Jimmie Åkesson har förlorat sin första strid på partiets landsdagar - mot den förre partisekreteraren Björn Söder.

Ombuden röstade ned partiledarens förslag om att slopa de båda viceposterna i partitoppen.

– Jag är givetvis nöjd med resultatet och att landsdagarna väljer att behålla sina demokratiska möjligheter att utse vilka som ska gå in i och ansvara för partiorganisation i partiordförandens frånvaro, säger Söder.

Inför Sverigedemokraternas landsdagar i Lund hade partistyrelsen föreslagit flera förändringar av partiets stadgar. En fråga handlade om att partistyrelsen på förslag från SD-ledaren Jimmie Åkesson ville slopa de båda vice ordförandeposterna i partitoppen.

Inför landsdagarna förklarade partisekreteraren Richard Jomshof varför man ville få till förändringen.

– Det var kopplat till den situation som uppstod i samband med Jimmie Åkessons sjukskrivning. Då delades arbetsuppgifterna i stort sett mellan gruppledaren och partisekreteraren. Vice ordförande, som enligt stadgarna skulle sköta det interna arbetet, fick mest rollen att leda möten. När Jimmie kom tillbaka tyckte han att detta behövde formaliseras eftersom det känns som en ganska naturlig ordning som det blev, sa han.

Åkesson fick se sig slagen

Jomshof menade också att posterna som vice och andre vice ordförande inte varit kopplat till några direkta arbetsuppgifter, och därmed spelat ut sin roll.

Den förre partisekreteraren Björn Söder, i dag andre vice talman i riksdagen, tog dock strid mot förslaget, som han menade var demokratiskt tveksamt och skulle leda till mer toppstyrning.

Om stadgeändringen gått igenom skulle det bli partisekreteraren, som inte är vald av ombuden landsdagarna, som automatiskt tog över rollen att leda det interna arbetet i stället för SD:s vice ordförande om partiledaren sjukskrev eller inte kunde utföra sitt arbete.

”Jag är givetvis nöjd”

För att få till en förändring av stadgarna behövde partiledningen få stöd av 75 procent av ombuden. Men när frågan avgjordes fick Jimmie Åkesson, som själv gick upp och propagerade för stadgeändringen, se sig besegrad med bred marginal.

Björn Söder var nöjd efter omröstningen.

– Jag är givetvis nöjd med resultatet och att landsdagarna väljer att behålla sina demokratiska möjligheter att utse vilka som ska gå in i och ansvara för partiorganisation i partiordförandens frånvaro, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM