Så blir Hagamannens nya liv

Uppdaterad 2015-08-24 | Publicerad 2015-07-20

Hagamannen, Niklas Lindgren, har länge planerat och sett fram emot ett liv utanför murarna.

När han blir villkorligt frigiven den 28 juli har han redan en plats på en utbildning.

Samtidigt ifrågasätter han fortsatt vård och vill tillbaka till hemstaden för att bygga ett socialt nätverk.

– Det visar bara att han inte inser vad han gjort och hur otroligt hatad han är, säger en barndomsvän.

Hagamannen om sin barndom: ”Perfekt”

Många Umeåbor vill inte prata om Niklas Lindgren. Vänner och bekanta som Aftonbladet pratat med känner lojalitet med hans 
familj och vill inte framträda med namn. 

– Hans förra sambo och barn har lidit nog. De har skyddad identitet och bor inte kvar i Umeå längre, säger en vän till familjen.

Under ytan finns fortfarande ilska och besvikelse över att tvåbarnspappan som de kände, var Sveriges kanske värsta sexförbrytare. Han som bodde i en villa i byn Nyland med familj och verkade så ”helylle”.

Niklas Lindgren jobbade som bilplåtslagare och jobbade på Motorcentralen i Umeå när han greps den 26 mars 2006.

– Det är för jäkligt att han släpps redan, han är ju en högriskförbrytare, ingen går säker. Jag sa upp 
bekantskapen direkt och har inte för avsikt att ta upp den igen, 
säger en tidigare vän.

Enligt ett beslut från Kriminalvården så sent som den 10 juni anses han fortfarande inte kunna ha obevakade permissioner eller flyttas till en öppen anstalt för att slussas ut i samhället.

Trots det kommer han bli villkorligt frigiven bara 1,5 månad senare.

– Det är konstigt hur Kriminalvården fungerar. När man har 
avtjänat sitt straff ska man ut igen vare sig man är frisk eller 
inte, säger en tidigare nära vän.

Kan finnas en hotbild

Kriminalvårdens övervakningsnämnd fattade beslut om att han under det första året inte får vistas i Västerbotten, det vill säga Umeå med kranskommuner. 

Som skäl angavs att det kan finnas en hotbild och ett stort agg mot honom. Att han skulle utgöra ett hot för andra var ingenting som lades in i bedömningen.

Men Niklas Lindgren ville riva upp beslutet:

– Jag vill överklaga beslutet av det geografiska området så att det tas bort eller åtminstone minimeras till brukligt i liknande fall, skriver han i en överklagan till tingsrätten som gick på hans linje. 

Han ville också att större resurser sätts in för att stärka ett socialt nätverk på längre sikt i hemkommunen och tyckte att han kan slippa vård när han blir frigiven.

– Det bör vara frivilligt, skriver han i överklagan. 

Men där fick han inte rätt av tingsrätten.

”Flytta utomlands” 

Hagamannens inställning förvånar hans tidigare bekanta.

– Det enda alternativet för honom måste ju vara att flytta 
utomlands. Om han tror att Umeå-borna ska välkomna honom så tror han fel, säger en bekant, och tillägger:

– För mig får han gärna flytta så långt bort som möjligt.

En tidigare klasskamrat trodde inte att det stämde när det blev känt vad han gjort sig skyldig till. Precis som många andra killar i klassen var han lite ”småbusig”.

– Jag hade kunnat smälta att han gjorde inbrott eller stal bilar men att han var Hagamannen fanns inte på kartan. Det är klart att man blev chockad och besviken.

Klart med utbildning

Men det finns de på hemorten som är av en annan uppfattning. En man som känt honom länge tycker att hans påstådda farlighet är överdriven.

– Han har ju inte dödat någon. Jag önskar honom lycka till med livet, säger han.

När Niklas Lindgren formellt stänger anstaltsdörren bakom sig i slutet av juli vet mycket få personer exakt var han ska ta vägen. Han har inför frigivningen begärt att hans vistelseort ska omges av sekretess.

– Jag tror att alla i Umeå som känner till honom känner en stor oro, rädsla och ilska, även männen. Jag kan tänka mig att det finns många i vår stad som skulle kunna göra honom riktigt illa, om de fick chansen, säger ett av hans offer.

Enligt ett PM från kriminalvården i mars 2015 har Niklas Lindgren sökt och antagits till en utbildning. Han har också sökt boende i anslutning till utbildningen.

Enligt uppgifter i medierna besökte han under våren en utbildning i Norrbotten.

Där ska han ha besökt en utbildning som han visat intresse för 
i sällskap med skolan, arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

På skolan är man förtegen om Hagamannen finns bland de studenter som antagits men för en omvittnat skicklig bilplåtslagare finns en rad praktiska yrkesutbildningar. 

Om han får ett nytt jobb lär han behöva betala av på den skuld han har till brottsoffermyndigheten på drygt 400 000. 

Eftersom Niklas Lindgren såg till att sälja sitt hus till pappan strax före rättegången ansågs han oförmögen att betala brottsoffrens skadestånd.

Ur egen ficka har han hittills bara betalat tillbaka minimibeloppet, hundra kronor i månaden, på sin skuld.

Fotnot: I en tidigare version var Hagamannens tidigare arbetsplats felaktig. Aftonbladet ber om ursäkt.

Följ ämnen i artikeln