Reinfeldt: För lite görs åt cykelstölder och inbrott

avCamilla Sundell

NYHETER

3 000 fler poliser.

Samtidigt uppklaras bara var sjätte brott i Sverige.

– Vi har sagt i våra dokument till polisen att fokusera på mängdbrotten, säger statsminister Fredrik Reinfeldt i Ekots Lördagsintervju.

Sedan Fredrik Reinfeldt (M) tillträdde som statsminister 2006 har antalet poliser ökat från drygt 17 000 stycken strax över 20 000 stycken.

– Vi har förstärkt rättsväsendet med ett par miljarder under alliansregeringens år, säger Fredrik Reinfeldt i Ekots Lördagsintervjun.

Sämre på att klara upp brott

Alliansen beskriver själva att man gett polisen "historiskt stora resurstillskott". Trots detta visar undersökningar att polisen har blivit sämre på att klara upp brott.

– Dels ska vi lyssna på den kritiken, sa Fredrik Reinfeldt.

– Vi vill ha en mer närvarande polis som vi också har sagt ska ägna sig mer åt mängdbrottslighet vid sidan om att också satsa på den organiserade brottsligheten.

Reinfeldt hävdar under intervjun att siffror visar på trygghetskänslan växt i Sverige, vilket han kopplar samman med att polisen blivit mer närvarande.

Lägsta siffran på 80 år

Enligt Rikspolisstyrelsen egna statistik ligger andelen uppklarade brottsfall på 17 procent, vilket är den lägsta siffran på över 80 år. Därmed är siffran lägre i dag, när Fredrik Reinfeldt varit statsminister i sex år, än när han tillträdde 2006.

– Mer måste ske, säger Reinfeldt.

– För lite görs åt cykelstölder, inbrott och skadegörelse och den typen av mängdbrott. Stora breda mängdbrott som leder till för liten reaktion.

Programledaren Tomas Ramberg tog fram flera typer av statistik. Han hävdade i programmet att 39 av 40 inbrott får aldrig någon lösning och visade att det idag tar längre tid för polisen att rycka ut när man ringer 112.

– Vi har gott om poliser, men de har själva en väldig koncentration till enskilda fall, sa Reinfeldt och hänvisade till den utredning av 10 mord i Malmö som sysselsätter 200 poliser.

"Skapar frustration"

Enligt statsministern betyder den typ av resurskoncentration att mängdbrotten skjuts åt sidan.

– Det skapar den breda folkliga frustration som vi vill rätta till. Vi har sagt i våra dokument till polisen att fokusera på mängdbrotten.

På programledaren Tomas Ramberg fråga om det inte är regeringens ansvar svarar Reinfeldt:

– Vi berättar vad vi vill ha utfört men sen är det svensk polis som ser till att det också görs.