Regeringen gav tillstånd till saudisk vapenfabrik

Avancerad krigsföring Försvarets forskningsinstitut har via ”Projekt Simoom” erbjudit att bygga upp en missilfabrik i Saudiarabien. Projektet startade redan 2007.
Avancerad krigsföring Försvarets forskningsinstitut har via ”Projekt Simoom” erbjudit att bygga upp en missilfabrik i Saudiarabien. Projektet startade redan 2007.

Försvarsminister Sten Tolgfors kände redan 2010 till upplägget med bulvanföretaget SSTI. Tvärtemot vad Tolgfors sagt, ska regeringen ha gett tillstånd till myndigheten FOI att ingå avtal med saudierna om hjälp med att bygga en vapenfabrik.

Det rapporterar Svenska Dagbladet i dag.

Flera gånger de senaste dagarna har försvarsminister Sten Tolgfors upgett att det inte finns några planer på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

Han har tillbakavisat uppgifter om att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) gett företaget SSTI, eller någon annan aktör, tillstånd att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

Men idag rapporterar Svenska Dagbladet att den borgerliga regeringen gett klartecken till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att ingå avtal med diktaturen i Saudiarabien. Avtal som är del av det hemliga Simoom-projektet, en anläggning för ”renovering och modifiering av pansarvärnsvapen”.

Bekräftar avtal

I Aktuellt i förrgår och i Ekot igår sa Tolgfors att det samförståndsavtal som slöts av den socialdemokratiska regeringen 2005 inte lett fram till några konkreta projekt. Man hade inte slutit några projektavtal, uppgav försvarsministern.

Men hans pressekreterare Mikael Östlund bekräftar nu att det finns avtal.

– Ja, det har fattats regeringsbeslut. Men det har inte fattats regeringsbeslut utöver ramen för samförståndsavtalen. Men inom ramen har det fattats regeringsbeslut. Avtalen stipulerar vad två stater har för möjlighet att fortsätta samtal om att eventuellt inleda samarbete, säger han till Aftonbladet.

Mikael Östlund understrycker dock:

– Men det är inte så att man har slutit de slutliga projektavtal som krävs. Sverige ska inte bygga någon hemlig vapenfabrik och det är en viktig fråga att svara upp emot, säger Mikael Östlund.

ISP bekräftar

Även ISP, myndigheten för Inspektion av strategiska produkter som ska övervaka svensk vapenexport, bekräftar för SvD att regeringen godkänt FOI:s hjälp till Saudiarabien.

ISP:s säkerhetspolitiske rådgivare Thomas Tjäder skriver i en hemligstämplad promemoria att det upprättats ett konsultavtal mellan FOI och det saudiska försvarsministeriet. Även ett underavtal ska ha ingåtts.

– Vad det handlade om var att det fanns ett bemyndigande att ingå, säger ISP:s säkerhetspolitiske rådgivare Thomas Tjäder till SvD.

Informerades 2010

Tolgfors stab har tidigare sagt att försvarsministern inte varit informerad om planerna på den saudiska vapenfabriken. Men enligt SvD informerades Sten Tolgfors redan 2010 om upplägget med bulvanföretaget SSTI.

Generaldirektören för FOI, Jan-Olof Lind, kontaktade Tolgfors närmaste medarbetare, statssekreteraren Håkan Jevrell.

”Information om sakförhållanden i SSTI fick jag när FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind informerade mig om detta i början av 2010”, skriver Jevrell i ett mejl till SvD.

Sekretess försvårar

Den informationen fördes redan då vidare till Tolgfors, bekräftar pressekreterare Mikael Östlund.

– Det här var naturligtvis en anmärkningsvärd uppgift och när statssekreteraren fick kännedom om den förde han den vidare till försvarsministern, säger han till Aftonbladet.

Mikael Östlund uppger att det kan vara svårt för Sten Tolgfors att kommentera alla uppgifter som cirkulerar om den saudiska vapenfabriken i tidningar, radio och tv nu.

– Statsråd är bundna av att viss information är hemlig och belagd med sekretess. Då är det svårt att vara så öppna som de kanske skulle vilja vara, säger han till Aftonbladet.

Publisert: