Aftonbladet klandras av Pressens Opinionsnämnd

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed. En artikel påstod att en man var berusad när han dog i en mopedolycka. Uppgiften har tillfogat de anhöriga en oförsvarlig publicitetsskada.
 

Den 4 mars 2013 publicerade aftonbladet.se en artikel med rubriken: Svensk död i mopedolycka i Thailand. Enligt artikeln, som citerade en anonym anhörig, hade ett svenskt par på semester ätit middag ute. När paret kom tillbaka till hotellet ville mannen köra moped till en affär för att handla. Enligt den anhörige försökte flickvännen hindra honom eftersom han druckit, men mannen åkte iväg:

”Sen körde han av vägen och åkte in i en lyktstolpe, han bröt nacken och dog direkt.”

Artikeln innehöll uppgift om den dödes ungefärliga ålder, åldern på hans efterlämnade barn och namnet på den thailändska turistorten.

Publiceringen anmäldes av den dödes flickvän och bror. De framförde att det inte fanns någon som helst sanning i att mannen druckit före olyckan.

Olyckan hade heller inte inträffat efter en middag, som påstods i artikeln, utan morgonen efter. De enda anhöriga på plats var mannens flickvän och bror. Ingen av dem hade talat med Aftonbladet.
 

Anmälarna bifogade det thailändska obduktionsprotokollet som bevis för att mannen varit nykter vid olyckan.

När brodern kontaktat tidningen och sagt att han kunde bevisa att den döde varit nykter hade tidningen ändrat texten.

Skadan var ändå allvarlig eftersom artikeln legat ute med den felaktiga uppgiften i två veckor. Många som läst artikeln, både bekanta och okända, hade menat att den döde fick skylla sig själv som kört efter att han druckit.

Aftonbladet svarade att artikeln byggde på mycket trovärdiga uppgifter från en anhörig. Enligt uppgiftslämnaren hade den döde mannen inte varit nykter när han körde mopeden.
 

Två veckor efter publiceringen hade brodern ringt till reportern och meddelat att uppgiften var felaktig. Därmed hade olika anhöriga lämnat olika uppgifter och tidningen hade då valt att stryka påståendet om onykterhet ur artikeln.

I en kommentar framhöll anmälarna igen att de varit de enda anhöriga på plats och att ingen av dem hade talat med Aftonbladet innan artikeln skrevs.

PO har låtit översätta den obduktionsrapport och det dödsbevis som anmälarna bifogat sin anmälan. I dokumenten nämns inget om alkoholhalten i blodet.

Uppgifter om svenskar som avlidit utomlands kan i vissa fall ha ett allmänintresse. Det åligger emellertid tidningen att vid sådan rapportering vara återhållsam med uppgifter som kan framställa den avlidne i negativ dager – om inte ett uppenbart allmänintresse för dessa detaljer föreligger.

I det här fallet konstaterar PO att det inte föreligger några särskilda omständigheter, som gör att tidningen kan avvika från den försiktighet som gäller när det handlar om människor som avlidit.
 

Därför var det olyckligt att tidningen gjorde offentlighet åt påståendet att den avlidne skulle ha varit berusad. Tidningen har endast en källa, en anhörig. Den thailändska obduktionsrapport som upprättades samma dag som publiceringen, den 4 mars 2013, ger emellertid inte stöd för att den avlidne skulle ha varit berusad, eftersom det inte framgår av rapporten om det funnits alkohol i den dödes blod.

Uppgifterna om den avlidnes identitet är få, vilket gör att hans identitet knappast sprider sig utanför den krets som ändå har viss insyn i det inträffade. Men av det pressetiska regelverket framgår att man som utgivare alltid ska visa brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.

Då inget betydande allmänintresse krävde att påståendet om berusning offentliggjordes, har tidningen genom att publicera uppgiften tillfogat de anhöriga en oförsvarlig publicitetsskada, för vilken den bör klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.
 

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. 

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds (PON:s) beslut. Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på PO:s och PON:s hemsida, www.po.se.

Publicerad: