”Lärarstudenter kan få 75 000”

Reporter: Erik Melin

Publicerad:
Uppdaterad:
Jan Björklund
Jan Björklund

Ämneslärarstudenter som tar examen ska få klirr i kassan.

Jan Björklund vill ge de som examineras 25 000 kronor – för varje ämne.

Syftet med premien är att få fram fler ämneslärare, vilket i sin tur ska leda till fler elever med goda kunskaper i matematik, teknik och NO, skriver utbildningsminister Jan Björklund (FP) på DN Debatt.

I mer än 20 år har resultaten i matematik och NO-ämnena försämrats, samtidigt som intresset för dem har minska, skriver Jan Björklund.

Det är bakgrunden till det nya förslaget.

Lärarstudenter ska få 25 000 kronor för examen i ämnena matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Studenten kan max få 75 000 kronor.

4 000 fler lärare

Den föreslagna åtgärden skulle omfatta både framtida studenter och de som befinner sig i den nya lärarutbildningen som infördes den 1 juli 2011, skriver Jan Björklund.

Utöver premien föreslår Björklund bland annat att ämneslärarutbildningarna för matematik- och NO-lärare byggs ut. Mer än 4 000 lärare ska kunna antas till ämnena under de kommande tio åren.

Publicerad: