Nobeldagen – hela programmet

NYHETER

Aftonbladet.se sänder live under hela nobelfirandet.

Här är hålltiderna.

16:30 NOBELPRISUTDELNING Konserthuset

19:00 Fanfar - huvudbordets gäster inträder i procession till orgel och trumpetare

19.00 Bankett

19:06 Gästerna på plats – servering av champagne på huvudbordet

19:10 Fanfar – konungens skål

19:12 Fanfar – skål till Alfred Nobels minne

19:20 Divertissement 1

19:25 Förrätten serveras – parad via trappan

20:04 Divertissement II

20:18 Varmrätten serveras - parad via trappan

20:50 Avdukning – varmrättstallrik

20:56 Dessertvin serveras

21:01 Divertissement III

21:09 Dessertparad via trappan

21:55 Kaffe och avec serveras

22:00 Fanborg på balustrad och på trappa

22:05 Pristagarnas tacktal

22:36 ca Taffeln bryts