Klimatet har blivit en viktigare valfråga

Svenskarna tror att Alliansen klarar ekonomin bäst – men att en regeringen ledd av Socialdemokraterna skapar mer jobb.

Samtidigt har klimatet blivit en viktigare valfråga, visar Aftonbladet/United Minds nya väljarundersökning.

Sedan i mars uppger fyra procent fler, 49,4 procent jämfört med 45,4 att de tror att en regeringen ledd av Socialdemokraterna kan skapa jobb och bekämpa arbetslösheten. Under samma period har förtroendet i jobbfrågan minskat med 1,4 procent för Alliansen, och landar på 28,3 procent.

S vinner i skolfrågan

En S-regering har även störst förtroende när det gäller det som anges som den viktigaste valfrågan: skola och utbildning, där 43 procent tror på S och 28,3 procent på M. Svenskarna tror även mer på S inom vård, omsorg, miljö och klimat.

När det gäller den ekonomiska utvecklingen i Sverige har däremot en Moderatledd regering störst förtroende: 42,3 procent, jämfört med en S-ledd regering, 34,7 procent.

En större andel väljare, 49 procent, anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, jämfört med dem som anser att den går åt rätt håll, 28,7 procent.

Klimat kan gå om invandring

Miljö- och klimatfrågan har ökat i betydelse för väljarna. I dag anger 16 procent det som en viktig fråga, vilket är en ökning med två procentenheter sedan i mars. Flykting- och invandringspolitiken minskar i betydelse, för andra månaden i rad.

– Ser man bakåt, för ett och ett halvt år sedan, var det en viktigare fråga. Nu kan men eventuellt se ett trendbrott och att klimatfrågan kan återta femteplatsen från flykting- och invandringspolitiken, säger Felix Åberg, opinionsanalytiker på United Minds.

Skolfrågan fortsätter att vara den viktigaste frågan för väljarna, följd av jobben och sjukvården.

Publisert: