Skolchefen: Vi saknar 3 elever

1 av 2 | Foto: Barnen är försvunna Efterlysningar på en vägg i Phuket. Många bänkar kommer att stå tomma i de svenska skolorna i morgon.
NYHETER

På måndag börjar vårterminen. Men många bänkar kommer att gapa tomma.

Nu förbereder sig rektorerna på en krisartad skolstart.

-Vi jobbar hela helgen, säger Håkan Edman, skolchef i Botkyrka.

Det är febril aktivitet bland landets skolledare. På måndag och tisdag kommer landets alla skol- och förskolebarn tillbaka från jullovet.

Men i år är inte termin- starten som vanligt. Många av barnen har varit i Thailand under ledigheten. Vissa kommer inte tillbaka alls, andra är för lång tid märkta av skräck, sorg och saknad.

-Än så länge har vi fått säker bekräftelse på att tre barn saknas. Men det kan vara många fler, säger Håkan Edman, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Botkyrka söder om Stockholm.

Håkan Edman har idag fått tillgång till de officiella listorna på saknade och hemkomna i hans område.

Enligt polisen är det dock osäkert om alla skolor i landet hinner få sina listor före helgen.

För Håkan Edman har arbetet blivit ett veritabelt detektivarbete.

-Vår personal har gjort ett jättejobb som ringt runt till alla familjer vi tror rest till Asien, säger han.

Barn från Asien

I Botkyrka och många andra kommuner bor också ett stort antal barnfamiljer som härstammar från länder i katastrofområdet.

Hur många av de barnen som förlorat anhöriga i sina forna hemländer är det ingen som vet i dag.

-Vi förbereder oss på att det kan bli en tung skolstart, säger Christina Palm, rektor på Hammerstaskolan och förskolorna Aspen och Granen i norra Botkyrka.

I Nacka öster om Stockholm gör Leif Högström, rektor för Björknäs skola, samma dystra prognos.

-Som läget är nu saknar vi tre barn. Utöver det har vi fyra som saknar någon nära anhörig, säger han.

Nu är rutiner viktiga

Just nu knyts psykologer, präster, kuratorer och annan nödvändig personal till skolan.

-Jag jobbade i Angered efter diskoteksbranden i Göteborg. En av de viktigaste lärdomarna jag har med mig är att alla traumatiserade barn behöver få känna igen sig i vardagen och alla rutiner, säger Håkan Edman.

Olle Castelius