Uppgifter om tidigare massgravar utreds

NYHETER

Phuket

Ett stort antal omkomna i Thailand övertäcks med jord på bevakade platser där de får ligga tills de kan identifieras.

De envisa ryktena om att riktiga massgravar använts tidigare ska nu följas upp av myndigheterna.

- Stämmer uppgifterna ska kropparnas grävas upp igen och identifieras, säger departementsrådet Christer Asp, ledande svensk diplomat i Phuket.

Rykten om massgravar började florera redan ett par dagar efter katastrofen och har givetvis oroat många anhöriga.

- Det här ska nu följas upp av den internationella id-kommissionen och den thailändska polisen, säger Christer Asp.

På torsdagen bekräftade UD och den svenska ID-kommissionen att man känner till att ett stort antal omkomna nu grävs ner i avvaktan på identifiering.

- Det handlar inte om en begravning, det handlar om att man grävt ner kropparna för att stoppa upp föruttnelseprocessen, säger kommissionens chef Stig Edqvist till Aftonbladet.

- Att kroppar täckts av jord eller har varit nedgrävda innebär inget negativt för möjligheten att identifiera dem, försäkrar Asp.

Siffran stiger

Osäkerheten kring vad som döljer sig under jord gör att ingen egentligen vet hur många kroppar som ligger och väntar på identifiering. Flera tusen finns i kylanläggningar och den siffran stiger.

Döda kroppar flyter dagligen i land längs kusterna. Det finns också kroppar kvar på svårröjda platser, bland annat på Phi Phi, en ö som drabbades hårt av tsunamin och där man fick landsätta grävskopor och annan tyngre utrustning innan röjningsarbetet kom igång på allvar.

Många av de kroppar som hittats på Phi Phi ligger nu i Krabi i väntan på identifiering.

- Där fanns i onsdags 670 kroppar i kylanläggning och den dagen identifierades också 37 personer, säger Asp. Han besökte tillsammans med resten av den svenska ledningen Krabi den dagen.

- Två av de identifierade är svenskar.

Tvåskift

Det internationella id-arbetet börjar nu ta fart, även om den organisationsförändring till treskift som skulle införas inte har genomförts än.

- Än så länge är det två skift, ett dagskift och ett på eftermiddagen, säger Göran Schnell, Räddningsverkets insatschef i Phuket.

- Det finns tveksamheter till ett nattskift från bland annat australisk sida. Man befarar att felkällorna kan bli större nattetid.

Schnell är dock inte bekymrad över att organisationen kring identifieringen inte går för full fart än. Arbetet går bättre och bättre, tycker han.

- De justeringar som görs nu innebär långsiktigt att arbetet blir färdigt fortare än vad det skulle blivit annars, säger han.

Mer om Asienkatastrofen:

Christer Jönsson/TT