Unibet överklagar dom

NYHETER

Internetspelbolaget Unibet överklagar domen som förbjuder dem att marknadsföra sina spel i svenska medier.

Foto: Vill fortsätta marknadsföra sig i väntan på slutgiltigt besked.

Bolaget vill göra reklam i väntan på ett slutligt avgörande i tvisten om det svenska spelmonopolet.

"Unibet har rätt enligt EG-fördraget att marknadsföra sina speltjänster och konkurrera med de statliga spelföretagen i Sverige.

Men Unibet hindras att utöva sin rättighet av svensk lag", säger Unibets juridiska ombud, advokat Ola Wiklund, enligt ett pressmeddelande.

Inget stöd

Unibet överklagar en dom i Eskilstuna tingsrätt som kom i början av juli. Då avvisades Unibets krav på att få börja göra reklam för sina spel omedelbart, under tiden fram till dess att en huvudförhandling om spelmonopolet slutförts.

"Det finns inget som ger stöd för att inhemska processrättsliga regler kan sättas åt sidan på det sätt som Unibet gör gällande", skrev tingsrätten som skäl att avvisa bolagets krav.

Stämmer staten

Unibet lämnade i november 2003 in en stämning mot den svenska staten.

Bolaget hävdar att det svenska spelmonopolet strider mot EU:s regler om den fria rörligheten på den inre marknaden.

Unibet, med säte i London, noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni i år. (TT)