Präst anmäld för sexuella trakasserier

Publicerad:
Uppdaterad:

En manlig präst i en församling i Västerbotten har anmälts för sexuella trakasserier av tre kvinnliga medarbetare.

Församlingen har nu ansökt hos domkapitlet om att få vidta arbetsrättsliga åtgärder mot prästen.

Domkapitlet har utrett om mannen är lämplig att fortsätta att vara präst och kommer att meddela sitt besked den 28 april.

Om prästen fälls riskerar han att fråntas sitt ämbete. Han kan också drabbas av en skriftlig erinran eller få behålla sitt ämbete under en prövotid.

Domkapitlet beslutade på måndagen att en präst i Västerbotten som bland annat utnyttjat sin församlings dator för spel på internet får behålla sitt ämbete under en prövotid på tre år. Om han under prövotiden på nytt visar sig olämplig kommer han att fråntas ämbetet.

Domkapitlet konstaterar att prästen genom sitt spelbeteende skadat det anseende en präst bör ha.

TT

Publicerad: