Förlossning kunde gått illa

Foto: Det är säkrast att föda på sjukhus om man haft komplikationer vid tidigare förlossningar.
NYHETER

Socialstyrelsen vill att en privat barnmorska i Västsverige mister sin legitimation efter att ha visat "grov oskicklighet" vid en hemförlossning.

Barnmorskan förlöste kvinnan i hennes hem våren 2004, trots att kvinnan haft komplikationer vid tidigare förlossningar och nu gått över tiden. När kvinnan fick täta värkar dröjde det flera timmar innan barnmorskan kom.

Hon vidtog inga åtgärder när fosterljud inte hördes, vilket kunde ha betytt att barnets liv var i fara.

TT