Tungmetaller sprutas på ekovinerna

Försäljningen av ekologiska viner rusar.

Men frågan är hur miljövänliga dessa viner är – egentligen.

Allt fler svenskar väljer ekologiska livsmedel. Allra mest ökar försäljningen på Systembolaget där ekologiska produkter ökade med knappt 70 procent förra året. Året dessförinnan ökade försäljningen med hela 100 procent.

– Det har varit en otrolig utveckling, säger Ulf Sjödin, sortimentschef på Systembolaget.

Men frågan är hur snälla mot miljön ekologiska viner egentligen är.

För att få kalla ett vin ekologiskt får inga konstgjorda bekämpningsmedel användas. Därmed inte sagt att ekoviner odlas utan bekämpningsmedel.

Giftigt ämne

För enligt både Ulf Sjödin och Thomas Kätterer, professor i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, är det i praktiken omöjligt att odla vin utan bekämpningsmedel.

– Vid ekoodling får man inte använda syntetiska bekämpningsmedel. Men enligt diffusa föreställningar om vad som är naturligt eller inte naturligt tvingas ekoproducenterna använda tungmetaller istället för mer effektiva organiska bekämpningsmedel som bryts ner i marken, säger Thomas Kätterer.

Enligt EU:s regler får vinodlarna använda som mest sex kilogram koppar per hektar och år för att bekämpa svampangrepp. Metallen sprejas på druvorna som kopparsulfat.

– Koppar är ett grundämne med hög toxicitet som inte bryts ner, säger Thomas Kätterer.

Ofarliga mängder hamnar i själva vinet, men marken påverkas kraftigt.

Föroreningar

För till skillnad från många bekämpningsmedel som används vid konventionell vinodling bryts tungmetallen inte ner utan ansamlas i jorden år från år där de påverkar livet i marken.

– Jag har sett vinodlingar i Frankrike där markorganismerna nästan helt slagits ut på grund av höga kopparhalter. Många jordar i de europeiska vindistrikten ligger på gränsen till att klassas som förorenad mark efter decennier av besprutning med kopparsulfat. Det känns inte så ekologiskt, säger Thomas Kätterer.

Systembolagets Ulf Sjödin känner väl till problemet, men tycker ändå att fördelarna med ekovin överväger, inte minst för att det innebär bättre villkor för de som arbetar med besprutningen.

– Men visst är det ett problem att marken förorenas, säger han.

Thomas Kätterer, däremot, föredrar "vanliga" viner och känner sig inte helt bekväm med epitetet "ekologiskt" vin.

– Ekologi är ett vetenskapligt område inom biologi. Att en viss odlingsform har annekterat begreppet skapar förvirring, säger Thomas Kätterer.

Båda är dock rörande överens om att det för konsumenten finns ett betydligt farligare gift i vinet än eventuella bekämpningsmedel, nämligen alkoholen.

TT

Publisert:

LÄS VIDARE