Världen har fått fler vilda tigrar

avViktor Adolfsson, TT

1 av 2

För första gången på flera decennier blir de vilda tigrarna i världen fler. Och det är i Indien som antalet ökat allra mest.

Stammen av vilda tigrar i Asien har växt de senaste åren. Det är första gången på flera årtionden som en klar uppgång noterats.

Det framgår av nya siffror som presenteras på ett stort tigermöte i New Delhi i Indien som hålls 12-14 april.

Avsikten är att följa upp vad som hänt sedan det första stora tigermötet i St Petersburg i Ryssland 2010.

Då deltog alla länder med livskraftiga tigerpopulationer och enades om ett långsiktigt mål: att arbeta för att fördubbla antalet tigrar i det vilda till år 2022, från drygt 3 200 till cirka 6 000.

Nu har halva tiden gått och det tycks som om man är på rätt väg mot målet. Tigrarna har blivit fler i Indien, Nepal, Bhutan och Ryssland, som en effekt av insatser mot tjuvjakten och ett förbättrat skydd av djurens livsmiljöer.

Ökar i fyra länder

I Indien har stammen ökat från 1 706 till 2 226 tigrar, i Nepal från 121 till 198, i Bhutan från 75 till 103, och i Ryssland från 360 till 433.

Däremot ses ingen förbättring i Bangladesh, Burma, Thailand, Malaysia och Indonesien. Tigerstammen i de här länderna minskar eller ligger kvar på samma nivå som tidigare. Antalet varierar från cirka 50 i Burma till drygt 100 i Bangladesh, och mellan 200 och 400 i var och en av de tre övriga länderna.

Svårast är läger för tigrarna i Vietnam, Kambodja och Laos. Så vitt känt finns bara enstaka strödjur kvar.

– Där återstå bara att återinplantera arten, om man kan hitta lämpliga områden, säger Ola Jennersten på Världsnaturfonden till TT.

”Inte självklart att nå målet"

Även i Kina är situationen prekär. I hela landet finns kanske 20 vilda tigrar.

Men totalt, tack vare ökningen i främst Indien, har den globala stammen växt till cirka 4 000 tigrar, en ökning med 20 procent. Ola Jennersten är dock tveksam till om man kommer att nå upp till 6 000 tigrar till 2022.

– Det är inte självklart. I Indien finns det kanske möjlighet att öka stammen med ytterligare ett tusental tigrar. I Sydostasien finns det tveklöst utrymme för många fler tigrar, men då måste man skärpa bevakningen av parker och reservat, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM

Indien