Ministern: ”Europa bör göra som Australien”

1 av 3
NYHETER

Den stora flyktingströmmen till Europa är ett hot mot EU.

Det anser Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz – som vill att Europa ska göra som Australien och hålla flyktingarna på särskilda öar.

– Då kommer de vara mer benägna att återvända än om de flyttar in i en lägenhet i Wien eller Berlin.

I en intervju med tidningen Die Presse för den österrikiske utrikesministern Sebastian Kurz fram flera förslag på hur EU:s asylpolitik bör skärpas.

Bland annat vill han hålla alla flyktingar på öar snarare än att släppa in dem på kontinenten.

Kurz nämner grekiska Lesbos som en tänkbar destination.

– En flykting som bor på Lesbos och inte har någon chans att få asyl kommer att vara mer benägen att återvända än en som flyttat in i en lägenhet i Wien eller Berlin, säger Kurz.

Tittar mot Australien

Kurz hämtar inspiration från Australien. Där sköter militären patrulleringen och lotsar tillbaka alla flyktingfartyg som kommer in på landets territorium.

De flyktingar som lyckas ta sig till Australien förs till flyktingläger på Nauru eller Papua Nya Guinea medan deras asylansökan behandlas. Läger som kritiserats hårt för sina usla förhållanden. Det är också i de länderna flyktingarna tillåts söka asyl – inte Australien.

Enligt Kurz har den hårda politiken gjort att antalet drunknade flyktingar har minskat drastiskt.

– Inga illegala invandrare kommer dit, och ingen drunknar utanför Australien.

Die Presse: Modellen är mycket kontroversiell. Hundratals båtflyktingar interneras i Nauru eller Papua Nya Guinea, utan att kunna söka asyl i Australien.

– Man ska naturligtvis inte kopiera den helt, men de grundläggande principerna är tillämpliga även i Europa, säger Kurz.

”Politiker känner sig moraliskt överlägsna”

EU:s flyktingavtal med Turkiet ger Kurz inte mycket för.

– Turkiet kan när som helst avbryta samarbetet. Om vi förlitar oss på dem hamnar vi i en farlig beroendeställning. Högsta prioritet bör vara ett starkt Europa som kan skydda sina gränser och själva bestämma vem som får komma in och inte. Det kan inte delegeras till Turkiet.

Han är också kritisk till EU-kommissionens förslag om sanktionsavgifter för länder som vägrar ta emot flyktingar.

– Om vi vill förstöra EU är det ett bra sätt. Jag ser en risk att politiker i Centraleuropa tror att de kan diktera villkoren i EU, eftersom de känner sig moraliskt överlägsna.

Forskare: Så vi har det i dag

Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet, har forskat på hur havsrätten och folkrätten appliceras på så kallade båtflyktingar.

Han har svårt att förstå hur Kurz förslag skiljer sig från situationen i dag.

– Ur en folkrättslig synpunkt så låter det han föreslår som det vi har. Folk som grips, räddas eller tas om hand hamnar ju i läger i Grekland eller Turkiet.

Att EU skulle kopiera Australiens system ytterligare, och bara låta flyktingar söka asyl på den ö där de placeras, ser Ratcovich som osannolikt. Förra året kom mer än en miljon flyktingar till Europa bara på Medelhavet. Siffran för Australien är omkring 10 000.

– Eftersom siffrorna skiljer sig så mycket fungerar inte jämförelsen. Det skulle bli svårt att få Grekland att ta emot alla flyktingar. Skillnaden är också att Nauru och Papua Nya Guinea är säkra länder. Det är svårt att hitta säkra länder söder om Medelhavet.

ARTIKELN HANDLAR OM