M vill satsa sex miljarder på skolan

1 av 2

Moderaterna vill satsa sex miljarder kronor mer på skolan.

Undervisningen ska utökas med en timme per dag med start i lågstadiet och med en timme mer matematik i veckan på högstadiet.

Det utlovar moderatledaren Anna Kinberg Batra i en debattartikel i SvD.

Hon skriver att det är ett skarpt vallöfte från Moderaterna att det inte ska sparas på skolan, vare sig nationellt eller lokalt. Satsningen på fler undervisningstimmar ska ses mot bakgrund av att svenska elever går nästan ett helt år mindre i skolan sett till den samlade undervisningstiden jämfört med andra länder.

För att fånga upp elever som halkar efter vill Moderaterna utöka dagens satsning på sommarskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda sommarskola från årskurs sex.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM