Vi vet inte vad de tycker

avArne Höök

NYHETER

Noll koll hos sex av åtta partiledare – skickar vidare Aftonbladets frågor om pensionerna

1 av 8 | Foto: ROGER LUNDSTEN
Svarade inte.

Två av åtta svarade.

Sex hänvisade till ­någon ­annan.

Det blev resultatet när Aftonbladet bad partiledarna ge besked om pensionerna.

Bara en hade hyfsad koll på sin egen.

I en lång rad artiklar har Aftonbladet skildrat det svenska ­pensionssystemet.

Sveriges tre största pensionärsorganisationer, PRO, SKPF och SPF Seniorerna, har gemensamt krävt en total översyn av systemet – som gör varannan kvinna ­beroende av statlig garanti­pension.

Det ”nya” systemet har hittills gjort en kvarts miljon äldre till ”fattigpensionärer” enligt EU:s beräkningar.

I en prognos från EU-kommissionen beräknas Sverige om 30 år ha unionens näst lägsta pensioner i relation till slutlön.

I tisdags kom en slutrapport från LO:s pensionsutredning, med flera förslag på förändringar för ”ett hållbart pensionssystem” för LO-förbundens medlemmar. ”Höj avgifterna” sa LO – så pensionerna går att leva drägligt på.

”Gör om – gör rätt” sa Afton­bladets politiska kommentator Lena Mellin.

Men vad tycker då partiledarna i pensionsfrågan?

Aftonbladet ställde fyra frågor till våra politiska toppar – så här gick det.

Frågorna vi ställde:

1. Tycker du att det är rimligt att hundra­tusentals pensionärer bara har 3 000–4 000 kronor att ­leva på när hyran är betald?
2. Vad vill du göra åt det?
3. Är du och ditt parti för en ­total översyn av pensionerna?
4. Till sist, vad får du själv i pension vid 65?

Foto: ROGER LUNDSTEN

Socialdemokraterna

Partiledare: Stefan Löfven.

Svarade ej.

Skickade till: Fredrik Lundh Sammeli, ledamot i Pensionsgruppen

Fredriks svar:

1. Jag förstår att det är väldigt tufft för många.

2. För att höja pensionerna är det viktigt att bekämpa arbetslös­heten, förbättra villkoren på arbetsmarknaden och öka jämställdheten.

3. Det kan absolut finnas saker som behöver justeras. Därför gör pensionsgruppen just nu en bred översyn av pensionerna utifrån ett jämställdhets­perspektiv. Det blir färdigt under våren.

4. Vid 65 år skulle jag få 21 000 kronor i månaden i allmän pension plus tjänstepension. I mitt fall är dock prognosen osäker eftersom jag är tjänstledig från mitt jobb som officer och är riksdagsledamot.

Foto: ANNA TÄRNHUVUD

Centerpartiet

Partiledare: Annie Lööf.

Svarade ej – föräldra­ledig.

Skickade till: Solveig Zander, Centerpartiets pensionsexpert.

Solveigs svar:

1. Vårt pensionssystem bygger på att vi har tjänat in till det.

2. Underlätta för de som kan och vill jobba efter 65 år genom utökade jobbskatteavdrag och en höjd pensionsålder. Vi har för avsikt att höja pensionen för dem med de lägsta pensionerna.

3. Inte en total översyn men att förbättra och förändra där det behövs. En total översyn skulle skapa en osäkerhet och i dessa lång­siktiga placeringar är det av ondo.

4. Jag får 23 000 kroner i månaden om jag går i pension vid 65, exklusive den ersättning jag får från riksdagen.

Foto: MAGNUS SANDBERG
Jan Björklund.

Liberalerna

Partiledare: Jan Björklund.

Svarade ej.

Skickade till: Mats Persson, representant i pensionsgruppen.

Mats svar:

1. Det är uppenbart att det finns personer som har låg pension och deras ekonomi behöver stärkas.

2. I Liberalernas skuggbudget har vi förslag på höjt bostadstillägg. Vi anser att en större del av pensionen än i dag ska ingå vid bodelning.

3. Ja. Det pågår en översyn av hur pensionerna kan bli mer jämställda.

4. Omkring 20 000 kronor. Jag har tjänstepension från mitt tidigare arbete på Lunds Universitet. Vi som kom in i riks­dagen 2014 får ett avgångsvederlag, men som förtroendevald har jag ingen tjänstepension. För de ledamöter som kom in före 2014 finns någon slags riksdags­pension.

Foto: OLA AXMAN

Sverigedemokraterna

Partiledare: Jimmie Åkesson.

Svarade.

1. Nej. Verkligen inte.

2. Kraftigt höja garantipensionen. Vi vill även helt ta bort straff­skatten på pension och likställa nivån med arbete.

3. Vi utesluter inte en sådan utredning men vi har inte lagt några egna förslag på det.

4. Vet ej.

Fotnot: SD sitter inte med i Pensionsgruppen.

Foto: CAROLINA BYRMO

Vänsterpartiet

Partiledare: Jonas Sjöstedt.

Svarade.

1. Nej, det är en stor orättvisa och måste förändras.

2. Vi vill göra om hela pensionssystemet. Pensionerna bör följa löneutvecklingen i stället för det som händer på börsen.

3. Ja, vi har föreslagit det i riksdagen. Dagens system är för orättvist och gör många fattiga.

4. Enligt prognosen ska jag få 30 100 kronor i pension plus riksdags­pensionen.

Fotnot: V sitter inte med i Pensionsgruppen.

Foto: OLA AXMAN

Moderaterna

Partiledare: Anna Kinberg Batra.

Svarade ej.

Skickade till: Johan Forssell, social­försäkrings­politisk talesperson.

Johans svar:

1. Alla pensionärer i Sverige ska ha goda villkor.

2. Vi vill att alla äldre som kan och orkar ges möjlighet att jobba några år till. Vi har därför föreslagit sänkt pensionärsskatt genom höjt grundavdrag.

3. Detta är ett arbete som vi kontinuerligt genomför inom ramen för pensionsgruppen.

4. Normal riksdags­pension.

Foto: JONAS BILBERG

Kristdemokraterna

Partiledare: Ebba Busch Thor.

Svarade ej.

Skickade till: Aron Modig, ledamot i socialförsäkrings-utskottet.

Arons svar:

1. Garantipensionen är låg.

2. Bra jobbpolitik och bra integrationspolitik är bra för de svenska pensionerna.

3. Nej, pensionssystemet är stabilt och långsiktigt hållbart.

4. Jag får 17 200 kronor, enligt prognosen på min­pension.se.

Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Miljöpartiet

Språkrör: Gustav Fridolin och Åsa Romson.

Svarade ej.

Skickade till: Rickard Persson, talesperson i pensionsfrågor.

Rickards svar:

1. Det är tufft att leva på så små marginaler.

2. Vi vill se över vad som mer kan göras inom det befintliga pensions­systemet och diskutera hur vi kan förbättra finansieringen av pensionssystemet på längre sikt.

3. Det är inget som Miljöpartiet driver för när­varande.

4. Svårt att säga. Det beror på hur länge jag är riksdagsledamot, och om och när jag återgår till mitt ordinarie arbete.

ARTIKELN HANDLAR OM