RBU om regeringens besparingsplaner: ”Det är katastrof”

avLinnea Järkstig

Regeringen vill genomföra besparingar på LSS och assistansersättningen på flera sätt.

Det får Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar att rasa.

– Det är väldigt allvarligt – det är kris, säger ordförande Maria Persdotter.

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – finns för att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Att man trots sina hinder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

En kostnad som i dag ökat till drygt 30 miljarder kronor.

Men under våren har S-MP-regeringen beslutat att bryta utvecklingen. Nu vill de genomföra besparingar inom assistansen.

– Det är katastrof. Assistans är ingen lyxkonsumtion, det är föräldrar som verkligen behöver det här för att leva ett bra liv, säger Maria Persdotter, ordförande för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

”Ett kallare samhälle”

Regeringen har i ett regleringsbrev beslutat att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar, att LSS-insatser ska finansieras genom besparingar i den personliga assistansen och att assistansersättningen ska höjas med 1,4 procent årligen. Dessutom vill de införa ytterligare besparingar på just assistansen.

– Det har blivit ett kallare samhälle. I framtiden kommer man inte ens behöva besluta att avveckla assistansen för den kommer att avveckla sig själv, säger hon.

Familjer oroar sig

I dag är det omkring 16 000 personer som beviljas assistans från Försäkringskassan.

Nu vittnar Maria Persdotter om hur förbundets medlemmar börjat oroa sig och höra av sig. Enligt henne kommer besparningarna innebära att föräldrar kanske inte kommer kunna vara föräldrar längre – eftersom mycket tid kommer att gå åt till att vara vaken på nätter eller vaka över sina barn.

– Utredningen har egentligen inte ens börjat, men man har redan bestämt sig för att man ska spara. Vi vill att utredningen ska kretsa kring kvalitet och inte kring att spara pengar, det är väldigt sorgligt, säger hon.

– Det här berör en väldigt liten grupp och i lagtexten står det att man ska kunna leva som alla andra, men vi ser just nu en fruktansvärd omsvängning i politiken.

Utredningen ska vara klar 1 oktober 2018 och utredare för att se över assistansersättningen är Désirée Pethrus (KD).

”Få bättre kontroll”

Barn-, äldre- och jämställdhetminister Åsa Regnér säger i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att man vill bryta den ökning av antalet timmar per person som pågått under lång tid:

– Det innebär inte att de rättigheter som finns i LSS och assistansersättningen ska frångås. Det handlar om bättre kontroll på vad pengarna går till för vi vet att samtidigt som många människor förlorar sin assistans eller upplever att deras behov inte blir tillgodosedda så finns det bolag som gör stora vinster på timökningen inom assistansen.

Regnér skriver vidare att alla trots besparingarna ska få den hjälp de behöver.

– När vi nu ser över LSS och assistansersättningen handlar det både om att se till att alla får det stöd de behöver och om att få en mer hållbar kostnadsutveckling.

ARTIKELN HANDLAR OM

Regeringen