”Ett döfött åtal”

Publicerad:
Uppdaterad:

Piratebay-advokat om åtalet

I dag avslutas rättegången mot Pirate Bay.

De åtalades advokater håller sina slutpläderingar.

Aftonbladet.se bevakade rättegången på plats.

”En mellanhand har inget ansvar”

Efter lunch fortsatte Carl Lundströms advokat Per E Samuelsson sin slutplädering.

– Det är inte ett fullbordat upphovsrättsbrott att driva den här verksamheten, säger han.

Advokaten diskuterar praxis som enligt honom innebär att de åtalade måste frikännas. Samuelsson behandlar också EU-rätten, och särskilt ett direktiv som står bakom formuleringar i e-handelslagen, och sammanfattar rättsläget:

– En mellanhand har inget ansvar, det krävs någon form av aktivt handlande, säger Samuelsson.

Per E Samuelsson fortsätter:

– Det finns inget avtal mellan intrångsgöraren och Pirate Bay.

– Det finns inget rättsförhållande mellan den som laddar upp torrent-filer och Pirate Bay.

– Har The Pirate Bay fått konkret information om att just de här 33 uppladdningarna utgör brott? Nej, säger Samuelsson.

”Uteslutet att döma någon av de åtalade”

Per E Samuelsson fortsätter sin utläggning:

– Det är uteslutet att döma någon av de åtalade i den här rättegången, därför att det är visat att de inte känt till något av de påstådda huvudbrotten.

– Det är en absolut grundläggande förutsättning för fällande dom i brottmål när man åtalad för medhjälp att man känt till det konkreta huvudbrottet.

– Det finns inte en lärobok i straffrätt som inte säger att medhjälparen måste ha konkret kännedom om huvudbrottet.

Enligt Samuelsson är talet om ett eventuellt så kallat likgiltighetsuppsåt inte relevant i det här fallet.

– Det räcker inte med att man är likgiltig till brottslighet i allmänhet, säger han.

– Här spricker åtalet, om inte förr, säger Samuelsson.

”Musikbranschen får sin dag i rätten”

Per E Samuelsson fortsätter:

– Det här handlar inte om immaterialrätt, det handlar om enkel fundamental straffrätt.

Advokaten ifrågasätter att åtalet över huvud taget väckts:

– Man har inte orkat hålla huvudet kallt i ljuset av de enorma påtryckningar från den internationella musik- och filmbranschen. Då får de sin dag i rätten, men det stämmer inte med straffrätten, säger Samuelsson.

Advokaten går sedan mer specifikt in på att tala om sin klients påstådda brottslighet.

– Carl Lundstöm har varit internetleverantör, säger Samuelsson.

– Om inte han omfattas av de undantag, om inte Rix Telecom omfattas – säger Samuelsson – då är jag inte född. Något mer självklart har jag inte sett, säger Per E Samuelsson.

Advokaten säger sedan att rätten bör inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen om tingsrätten funderar på en fällande dom.

– Det här målets principiella vikt är oerhörd, säger Samuelsson.

Per E Samuelsson går vidare för att kort diskutera åtalspunkten gällande förberedelse till brott mot upphovsrättslagen.

– Ett ovanligt dödfött åtal, säger han.

– Det är uppenbart att torrent-filer, lika lite som bilar eller vapen, är brottsverktyg, säger han.

Per E Samuelsson avslutar sin slutplädering. Rätten tar paus.

”Inget behov av förhandsbesked”

Advokat Peter Danowsky, som representerar skivindustrins branschorganisation Ifpi, har bett att få yttra sig. Han tar upp Samuelssons påstående att Pirate Bay-målet handlar om straffrätt, inte om upphovsrätt.

– Hela det här målet handlar just om immaterialrätt, säger Danowsky.

– Att kränka upphovsrätten har inte ett dyft med yttrandefriheten att göra, säger han.

Advokaten tar också upp Samuelssons krav på att inhämta ett avgörande från EG-domstolen i händelsen att rätten lutar åt en fällande dom.

– Något behov för domstolen att begära förhandsbesked föreligger inte i någon del i det här målet, säger Danowsky.

Peter Danowsky avslutar sitt anförande. Advokat Monique Wadsted, som representerar amerikanska filmbolag i målet, vill göra ett klargörande.

Parterna framställer sedan sina kostnadsyrkanden.

Fredrik Neijs advokat Jonas Nilsson ber bland annat om ersättning för flygresor mellan Bangkok och Stockholm för sin klients räkning.

– Fredrik har ju sitt uppehälle där, säger Nilsson.

Även Carl Lundström begär ersättning för flygresor, i hans fall mellan Schweiz och Sverige.

Rättegången avslutas. Dom faller den 17 april klockan 11.00.

Publicerad: