”HON FICK FEL DOS”

avAnders Johansson

NYHETER

Mamman skrev till Aftonbladet innan hennes lilla dotter dog

Foto: LOTTE FERNVALL
FICK FÖR HÖG DOS När den lilla flickan som föddes i en svår sätesförlossning hade levt ett dygn skulle hon få dropp med saltlösning. En sköterska gav henne av misstag en vuxendos. Det tog tolv timmar innan misstaget upptäcktes och flickan fick en hjärnblödning med mycket svåra hjärnskador.

De unga blivande föräldrarna drabbades av upprepade fel på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

De första skedde redan innan deras dotter –som nu misstänks ha blivit mördad av en läkare – ens hade blivit född.

– Det är sjukhusets fel att vår dotter lider och aldrig kommer att bli frisk, berättade mamman för Aftonbladet några dagar innan flickan dog.

Prövningarna som föräldrarna har utsatts för är de värsta tänkbara.

Nu väntar de på den rättsliga utredningen av om någon medvetet dödade deras lilla flicka på sjukhuset.

Smärtor i magen

I ett brev som mamman skickade till Aftonbladet två dagar före flickans död i höstas berättade hon om deras öde och hur de blivit bemötta i vården.

Allt började med att hennes barnmorska skrev en remiss till en specialistläkare på Karolinska.

– Jag hade kraftiga smärtor i magen och ut i ryggen.

Mamman fick åka hem med ordinationen att använda medicin mot halsbränna. Någon ordentlig undersökning genomfördes inte.

Inte samma läkare

– Fruktansvärt besvikna och ledsna gick jag och min sambo hem. Smärtorna blev bara värre och värre, men jag vågade inte åka in igen för jag ville inte träffa samma läkare.

– Men till slut hade jag så ont att jag bara grät och kunde inte gå. Så då blev det att åka in akut igen. Väl inne på akuten vid Karolinska så konstaterade de att det var förlossningsarbetet som var igång, jag var redan öppen nästan fyra centimeter.

Sätesförlossning

– Det slutade med att vår dotter fick födas i en svår sätesförlossning redan i vecka 25. Alltså nästan fyra månader för tidigt.

Den lilla flickan vägde bara 850 gram.

Under hennes andra dygn kom nästa smäll.

En sjuksköterska skulle sätta dropp med saltlösning, men förväxlade ampull och tog en saltkoncentration som var mycket för hög. Flickan fick lika mycket som en vuxen skulle ha. Det gick tolv timmar innan det upptäcktes och följden blev en hjärnblödning med mycket svåra hjärnskador.

Detta ledde till en lex Maria-anmälan från sjukhusets sida.

Akut opererad

Några månader senare drabbades flickan av andningsuppehåll. Föräldrarna åkte in akut och hon opererades.

Flickan lades sedan i respirator men hade svåra kramper. Någon diagnos kunde inte ställas, men läkarna misstänkte en bakterieinfektion.

Enligt Aftonbladets uppgifter visade en senare undersökning att flickan på sjukhuset drabbats av den mycket motståndskraftiga bakterien ESBL Klebsisella, och som samma dygn orsakade två andra barns död på neonatalsektionen.

Denna händelse är också anmäld enligt lex Maria och utredning pågår.

Vaknade aldrig mer

Men för att få klarhet i vad flickan då led av beslutades att hon skulle genomgå en magnetkameraundersökning.

Enligt mamman gavs då bland annat lugnande medel för att flickan skulle ligga stilla. Sedan vaknade hon aldrig mer.

Någonstans i detta händelseförlopp misstänker polisen att den anhållna läkaren dessutom ska ha begått en handling som betraktas som mord eller dråp – ett avsiktligt dödande.