Så gjorde vi undersökningen

Vi har samlat in samtliga polisanmälningar från rikets 21 länspolisdistrikt, som gäller dödligt våld mot kvinna. Utifrån det materialet har vi identifierat brotten som skulle granskas, och begärt fram domar och polisutredningar.

Vi har talat med anhöriga till samtliga kvinnor som dödades under 2000-talet. De har bidragit med information och medgivit publicering av bilder. I ett tiotal fall har vi inte fått direkt kontakt med anhöriga, på grund av sekretess, skyddade identiteter eller att nära familjemedlemmar har lämnat Sverige.

Vår undersökning gäller kriminellt dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Med nära relation avser vi en kärleksrelation. Vanligen en make, sambo, pojkvän, eller före detta.

Vi har valt att även inkludera fall som ännu inte prövats i högre instans, och tre fall för 2009, där det finns ett erkännande och en häktad gärningsman.

Antalet offer har vi kunnat verifiera mot flera källor. Det medeltal vi fann – knappt 17 dödade kvinnor om året – överensstämmer med tillgänglig forskning.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott