U-länderna lämnade klimatförhandlingarna i protest

Uppdaterad 2011-03-09 | Publicerad 2009-12-14

Förhandlingarna vid Klimatmötet i Köpenhamn har tillfälligt avbrutits, sedan utvecklingsländerna i protest lämnat mötet.

De anklagar de rika länderna för att försöka slippa undan Kyotoprotokollet.

– Jag är övertygad om att vi kommer hitta en lösning, säger Sveriges miljöminister Andreas Carlgren.

Dagens förhandlingar i Köpenhamn skulle egentligen har börjat vid 11.30 i dag, men fick skjutas upp.

Utvecklingsländerna, som sitter i G77-gruppen med de Afrikanska länderna i spetsen, lämnade förhandlingarna i protest.

De anklagar de rika länderna (industriländerna) för att försöka dra sig ur Kyotoavtalet och gränserna om koldioxidutsläppen.

Enligt avtalet så har de rika länderna, inte utvecklingsländerna, bundit sig till att minska utsläppen.

Tiden nästan slut

Konflikten handlar nu om att utvecklingsländerna vill att Kyotoavtalet ska leva vidare och att frågorna ska diskuteras vidare inom olika arbetsgrupper – istället för på politiskt nivå.

Miljöminister Andreas Carlgren befinner sig på plats nere i Köpenhamn.

Stämmer det att förhandlingarna har brutit samman?

– Nej, nej, det utesluter jag. Nu kommer vi snart att få höra hur konferensordföranden tänker gå vidare. Vi är inställda på att fortsätta.

– Däremot är varje tidsspilla av ondo nu, därför att tiden är på väg att rinna ut. Men jag är övertygad om att vi ska hitta en lösning på det här.

Kräver en förlängning

Vad menar du med att tiden håller på att rinna ut?

– Det är kort tid kvar innan stats- och regeringscheferna kommer. Och då måste vi vara klara, säger han.

Förhandlingarna återupptogs igen vid 14.00-tiden.

Men utvecklingsländerna ska fortfarande kräva att en förlängning av Kyotoavtalet ska diskuteras, framför mer långsiktigt förslag om åtgärder för att möte klimatförändringarna.