"Jag vet inte om jag ska hamna på sjukhus och dö"

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-08-19

Därför ska Annika Linde vaccinera sig mot svininfluensan

Annika Linde på Smittskyddsinstitutet ska vaccinera sig. Det tycker hon är självklart. Dels för att hon inte vill bli sjuk, och dels för att undvika att smitta andra.

– Jag vill skydda mina barnbarn, säger hon.

För. Annika Linde.

"Jag ska vaccinera mig eftersom jag inte vet om om jag ska hamna på sjukhuset och dö. Eller om jag ska bli jättesjuk i fem dagar, det kan vara positivt att slippa det också.

Annars kan jag bli en smittkälla som smittar sköra individer. Jag vill skydda min omgivning och mina barnbarn.

Om jag undviker att hamna på intensvivvårdsavdelningen slipper jag spärra platser till andra som behöver dem.

Det ger ett grundskydd mot ny influensa som kan komma.

Jag litar på myndigheterna och stöder att alla ska vaccinera sig."

Vill inte göra folket sjuka

"Av de bedömningar som jag kan göra nu tycker jag att man ska vaccinera sig.

Vaccinet är ännu inte färdigtestat. Men det är samma grundtyp av vaccin som användes mot fågelinfluensan och med den första typen av vaccinet hade man inga problem. Det finns ingen teoretisk bakgrund till att det skulle bli problem med det nya.

Europeiska och svenska läkemedelsverket ska kontrollera alla data och se att det är okej innan det släpps ut. Det kommer vara lika säkert som andra vaccin när det släpps. Det är inte så att vi vill göra svenska folket sjuka. Biverkningarna kommer inte vara i närheten av konsekvenserna av influensan."

Har inte hänt sedan dess

"1967 tog man fram ett influensavaccin mot den svininfluensa som fanns då i en stor vaccinationskampanj. Men det var förorenat med bakterier. Det blev besvärligt i USA.

Men man gjorde det med helt andra principer än nu och något sådant har inte hänt sedan dess."

Få förlamningssjukdomar

"På senare tid har man knappt sett att folk har fått förlamningssjukdomar som det rapporterats om så mycket de senaste dagarna. Nyttan ska långt, långt övergå biverkningarna."

Följ ämnen i artikeln