Skatteverkets ROT-lista

NYHETER

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag:

Altan

Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till skattereduktion. Även arbetskostnad för tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

Badrum

Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

Balkong – Småhus

Arbetskostnad för tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.

Bergvärme

Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

Braskamin

Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

Brunnsmontering

Arbetskostnad för borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

Elanslutning

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden.

Fritidshus

Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

Kakelugn

Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

Kök

Renovering av kök är ett arbete som ger rätt till skattereduktion. Underlag för skattereduktionen är endast det arbete som utförs i bostaden. Köksinredning anses som materialinköp.

Luftvärmepump

Arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte för service av luftvärmepump.

Lås

Arbetskostnad för byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

Målningsarbeten – bostadsrätt

Skattereduktion för målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten.

Målningsarbeten – småhus

Arbetskostnad för målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

Plåttak

Arbetskostnad för att lägga nytt plåttak samt laga eller byta ut delar av plåttak ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att tvätta och måla taket ger rätt till skattereduktion.

Skorsten

Arbetskostnad för reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorsten ger rätt till skattereduktion.

Tillbyggnad

Arbetskostnad för tillbyggnad till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger rätt till skattereduktion. Nybyggnation omfattas däremot inte.

Vattenledning

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.

Värmepanna

Arbetskostnad för installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte för service av värmepanna.

Värmepump

Arbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte för service av värmepump.

Källa: Skatteverket

se hela listan

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård