Förhören med de åtalade forsätter

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-02-19

Åklagaren pressar männen bakom The Pirate Bay

Under den fjärde dagen i rättegången ska Fredrik Neij, 30, Gottfrid Svartholm Warg, 24, Peter Sunde Kolmisoppi, 30, och Carl Lundström, som står åtalade för medhjälp respektive förberedelse till brott mot upphovsrättslagen, höras.

Aftonbladet.se bevakar rättegången på plats.

Efter lunch fortsatte förhöret med åtalade Fredrik Neij, 30.

Han pressades av skivbranschens representant advokat Peter Danowsky om ett tal Neij höll på Mynttorget i Stockholm.

– Jag har läst upp det här talet, sa Fredrik Neij.

Står inte bakom uttalande

Danowsky frågar Fredrik Neij om formuleringen ”In your face, Hollywood”, som förekommer i talet.

– Jag har bara läst upp det, jag står inte bakom det, säger Fredrik Neij, som hänvisar till den som skrivit talet.

Fredrik Neijs advokat Jonas Nilsson får sedan ställa frågor till sin klient. Nilsson frågar om det avtal som åklagaren säkrat som bevisning i målet.

Nilsson: Har du haft någon påverkan på avtalsinnehållet?

– Nej, säger Neij.

”Vi har alltid sett till att vara på den lagliga sidan”

Nilsson ställer tekniska frågor om The Pirate Bay och de torrent-filer som är tillgängliga via sajten, och avslutar sedan sitt förhör. Advokat Ola Salomonsson, som försvarar Gottfrid Svartholm Varg, 24, ställer frågor:

Salomonsson: Det här talet som du läste upp, var Gottfrid Svartholm Varg där då?

– Nej, säger Fredrik Neij.

Advokat Peter Althin, som försvarar Peter Sunder Kolmisoppi, ställer frågor om vad som hände med avtalet som åklagaren åberopat.

– Det hände absolut ingenting, det rann ut i sanden, säger Fredrik Neij.

Althin ställer frågor om vilken påverkan det haft att Pirate Bays juridiska konsult bedömde att verksamheten vad laglig.

– Vi har alltid sett till att vara på den lagliga sidan, säger Neij.

Nytt förhör

Carl Lundströms advokat Per E Samuelsson ställer frågor om hur torrent-filerna fungerar. Syftet är bland annat att visa att andra så kallade trackers än Pirate Bays kan ha använts vid eventuella nedladdningar. De skärmdumpar som åklagaren åberopat som bevisning, där det står bland annat hur många gånger ett verk laddats ned enligt räknaren, har inget bevisvärde, menar Samuelsson.

Kammaråklagare Håkan Roswall och advokat Peter Danowsky ställer kompletterande frågor. Sedan är förhöret med Fredrik Neij avslutat, och åtalade Gottfrid Svartholm Warg, 24, sätter sig på förhörsstolen, som är placerad mellan försvaret och åklagarsidan i rättssalen.

Svartholm Warg vill börja med att själv berätta fritt, sedan ställer åklagaren frågor. I förhöret avhandlas tekniska detaljer om hur torrent-tekniken fungerar – och sedan följer frågor om 24-åringens engagemang.

Åklagaren: Var du del av Piratbyrån?

– Nja, det var mer att jag kände de som drog igång det.

Åklagaren: Vem bestämde namnet (på The Pirate Bay)?

–Det är ingen som riktigt minns, någon som var inblandad från början.

Åklagaren: Betyder namnet något för dig?

– Ja, det är ett ganska bra varumärke, ett starkt varumärke, säger Gottfrid Svartholm Warg.

Roswall ställer frågor om hur mycket reklamplatsen på sajten kostade för cirka fem år sen.

Åklagaren: 3 500 kronor i veckan, låter det rimligt?

– Ja, det är rätt storleksordning iallafall, säger Warg.

Advokat Per E Samuelsson bryter in under förhöret:

– Det är ledande frågor hela tiden! säger han.

Åklagaren säger att enligt Rättegångsbalken har rätt att ställa ledande frågor.

– Ja, tycker det är fel, säger Samuelsson.

– Ja, men vi fortsätter, säger rättens ordförande.

Åklagaren frågar om Peter Sunde Kolmisoppis engagemang.

– Sunde kom in, vi behövde en presstalesman, säger Warg.

Åklagaren: Har han medverkat i att skapa designen?

– Mig veterligen är han varken designer eller grafiker, säger Warg.

Åklagaren: Vad är han då, mer än presstalesman?

– Under tiden vi diskuterar nu har han inte varit mer än så.

Åklagaren: Har du medverkat i annonsförsäljning efter juli -05?

– Jag försökte dra mig ur det, säger Warg.

Åklagaren avslutar sitt förhör, och advokat Peter Danowsky som företräder skivindustrins brasnchorganisation Ifpi, ställer frågor, bland annat om hur The Pirate Bay fick pengar för att kunna sköta driften av verksamheten.

Danowsky: Hur skaffade ni de pengarna?

– Vi tog in reklam, säger Gottfrid Svartholm Warg.

Dabnowsky: Var det inget bekymmer för dig att upphovsrättsinnehavare över hela världen hörde av sig och klagade?

– Det rör sig om en relativt liten del av andelen klagomål som inkommit till sajten i fråga, säger Svartholm Warg.

Advokat Monique Wadsted, som representerar amerikanska filmbolag, ställer frågor.

Wadsted: Du beskrivs som ett datageni, hur skulle du själv beskriva din kompetens?

– Jag besitter en viss teknisk kompetens, säger Svartholm Warg.

Wadsted: Hur står du dig mot andra som bygger trackers?

– Jag är bra på att skriva snabb och optimerad kod, vilket är en bra egenskap om man ska bygga trackers.

Wadsted: Det har varit en diskussion om barnpornografi, om det skulle förekommit på The Pirate Bay, vad skulle ni gjort då?

– I de misstänkta fall som funnits har vi såvitt jag vet anmält det till polisen, säger Svartholm Warg.

Wadsted: Har ni låtit torrent-filen ligga kvar?

– Det har varit olika från fall till fall, säger Svartholm Warg.

– Om polisen beordrat oss att ta bort en viss torrentfil har vi gjort det, säger han.

Svartholm Wargs advokat Ola Salomonsson ställer sedan frågor om det tal som hans klient höll på Mynttorget i Stockholm, som tidigare behandlats under förhöret med Neij.

Salomonsson: De här värderingarna som finns i talet, står du bakom dem? Tänker du på detta sätt?

– Det är inte så jag tänker på daglig basis, säger Svartholm Warg.

Advokaten ställer sedan frågor om den juridiska konsultationen kring sajten.

Salomonsson: Om du fått budskap att det här var olagligt, vad hade du gjort då?

– Då hade jag inte medverkat, säger Svartholm Warg.

Fredrik Neijs advokat Jonas Nilsson ställer frågor till Gottfrid Svartholm Warg.

Nilsson: Är det korrekt att säga att intäkterna från reklam åts upp av kostnaderna?

– Ja, till stor del, säger Svartholm Warg.

Nilsson: Den här typen av torrent-filer som åtalet hänvisar till, går de att hitta på exempelvis Google?

– Ja, absolut, säger Svartholm Warg.

Advokat Peter Althin ställer några frågor, sedan tar advokat Per E Samuelssons utfrågning vid.

Samuelsson: Har Carl Lundström drivit The Pirate Bay tillsammans med dig?

– Nej, det har han inte, säger Svartholm Warg.

Förhöret med Gottfrid Svartholm Warg avslutas efter att kompletterande frågor ställts. Rätten bryter för dagen.

Förhandlingarna återupptas i morgon – då sker förhör med Peter Sunde Kolmisoppi och Carl Lundström.

Följ Pirate Bay- rättegången direkt

Rapporter från rättssalen och snabba kommentarer – följ flödet på mikrobloggarna Twitter och Bloggy .