Vill inte flytta för att få jobb

avMikael Åberg

På ett år uppmanas över 40 000 personer att flytta av Arbetsförmedlingen.

Den som vägrar kan förlora a-kassan.

– Folk flyttar sällan av fri vilja för ett arbete, säger Tord Strannefors.

Arbetsförmedlingen har tvingats till hårdare tag efter strängare regler för a-kassan. Den som i dag står utan jobb måste flytta till annan ort om det där finns arbete. Men svenskarna blir allt mindre sugna på att flytta dit jobben finns.

Utbildning och bekanta

– De som flyttar av fri vilja gör det i första hand för utbildning eller för att de vill komma närmare vänner och bekanta. Det har inte gjorts några undersökningar tidigare, men vi misstänker att folk flyttade mer för att få arbete under 70-talet, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Som dagens fråga på Aftonbladet.se får läsarna svara på om de är beredda att flytta för att få ett jobb. När drygt 15 000 svar kommit in kunde de flesta, sex av tio, inte tänka sig att lämna sin hemort.

Måste tacka ja till jobb

Men den arbetslösa som erbjuds ett jobb i en annan stad måste ta det. Vägrar man så minskas a-kassan, eller i värsta fall dras in.

På sex månader har Arbetsförmedlingen uppmanat drygt 20 000 arbetssökande att söka arbete i ett annat län än det de bor i. Hur många som fått jobbet som de tilldelats och i dag pendlar eller tvingats till flytt finns det ingen statistik på.

– Vi jobbar inte med att tvinga folk att flytta. Men finns det ingen efterfrågan för en där man bor måste man fundera själv, säger Charlotte Palmborg, arbetsförmedlingschef i Hudiksvall.