Generalen: ”Vill inte att kvinnor i Försvarsmakten kliver fram i metoo-kampanjen”

Försvarets personaldirektör Klas Eksell tycker att #metoo-kampanjen är viktig.

Men han vill inte se de egna anställda där.

– Min förhoppning är att kvinnor i Försvarsmakten inte kliver fram i metoo-kampanjen utan att de anmäler förhållanden internt, säger Klas Eksell.

Försvarsmakten gör årligen en undersökning bland de anställda som kallas FM Vind.

Förra året visade den att 11 procent av kvinnorna utsatts för kränkande särbehandling, något som oroar ÖB.

I 2017 års enkät, som ännu inte är presenterad, framgår att siffran ökat till 12 procent.

Det är förvånande säger generalmajor Klas Eksell i en intervju med Aftonbladet.

– På det sätt som vi ansätter de här frågorna, på det ledarskap som vi kräver av våra chefer – rakt igenom hela organisationen – så borde det inte vara så, säger han.

17 kvinnor har trakasserats sexuellt

Sammantaget är det 788 personer som upplevt kränkning.

I årets upplaga har det för första gången funnits frågor om kränkningens art.

Och då är det 17 som uppger att det rört sig om sexuella trakasserier.

Klas Eksell kallar det en mardrömssiffra. Den är både bra och dålig.

– 17 är alldeles för många, det är noll som vi jobbar mot, vi har en nolltolerans, säger han.

Men sett mot bakgrunden att det är 13 500 som svarat, motsvarande 82 procents svarsfrekvens, anser Klas Eksell att 17 är en fantastiskt fin siffra. Även sett i ”den negativa konkurrensen”, jämfört med andra delar av samhället, anser han att siffran står sig ”ganska bra”.

Samtidigt säger han att för de 17 är det givetvis stort. Och något som måste tas på allvar.

”Det finns ett mörkertal”

– Jag är övertygad om att det finns ett mörkertal. Jag är övertygad om att det finns fler än 17 personer som blivit sexuellt trakasserade på något sätt.

Från högsta ledningens sida är det ingen tvekan om vad som gäller, framhåller han.

– När vi får kännedom om att en anställd känner sig utsatt så agerar vi! Det är en svår situation men vi kan lösa den, och göra det som krävs för att den inte ska uppstå igen.

Utmaningen är, menar Klas Eksell, att få de anställda att alltid rapportera om de känner sig utsatta för kränkningar.

”Ska anmälas i organisationen”

Eksell har följt #metoo-kampanjen och tycker att den sätter fingret på viktiga frågor.

Men han vill samtidigt inte att kvinnliga medarbetare som känner sig utsatta ska kliva fram där. Ska det hända något måste det anmälas internt.

–Vi vill vara öppna, vi tar alla typer av kränkningar på högsta allvar. Vi vill att det ska anmälas i organisation, att det ska hanteras i organisationen. Och är det grovt ska det givetvis polisanmälas.

– Det behövs om det - på riktigt - ska göra skillnad.

Han menar att det inte tjänar någon att bara bita ihop och hoppas på att saker automatiskt ska bli bättre.

”Officersförbundets medlemmar kränker”

Klas Eksell anser att det kan vara så att det är Officersförbundets medlemmar som kränker Officersförbundets medlemmar. Och då ska även den fackliga organisationen jobba med frågan.

– Det är en fråga som vi jobbar med tillsammans.

Publisert:

LÄS VIDARE