Rekordintresse för körkort – men långa köer

Av:  Alice Nordevik/TT

Intresset för att ta körkort är stort och rekordmånga teoriprov genomfördes under 2021. Men pandemin försvårar möjligheten att genomföra körprov, vilket leder till köer.

– Vi har ett uppdämt behov att jobba ikapp, säger Kristina Hagberg på Trafikverket.

Fler teoriprov än någonsin tidigare, 580 445 stycken, genomfördes under förra året. Det är en ökning med cirka 22,5 procent jämfört med 2019, innan pandemin.

Förklaringen ligger i att Trafikverket har skalat upp för att möjliggöra smittsäkra provtillfällen under pandemin: visstidsanställd personal, utökat antalet provgrupper och provsalar och spridit ut provtiderna under större delar av dygnet.

– Vi har kunnat leverera fler prov, men det är också ett stort tryck på att ta körkort generellt, säger Kristina Hagberg, chef för förarprov på Trafikverket.

Den största ökningen gäller de som gjorde ett teoriprov för AM-körkort, som gäller för moped. Över hela landet gjordes 98 166 stycken AM-prov, en ökning med 24 procent jämfört med 2019.

– Vi har inte analyserat det i detalj, men vi ser att intresset för framför allt epatraktorer verkar öka, säger Kristina Hagberg.

Köer för uppkörning

Situationen ser dock annorlunda ut när det gäller den andra delen av körkortsprövningen: körprovet. Ökad sjukfrånvaro till följd av pandemin, rekommendationer om att stanna hemma vid symptom och svårighet att visstidsanställa kvalificerad personal har medfört längre väntetider än vanligt för de som ska köra upp för B-körkort.

Hur långa köerna är varierar över landet, men enligt Kristina Hagberg är det generellt flera månaders längre väntetider än normalt.

– Givetvis ger pandemin effekter på kapaciteten. Tittar man på övriga Europa så har några länder stängt ner förarprovsverksamheten helt under vissa perioder. I Sverige har vi hållit i gång, men med vidtagna skyddsåtgärder, säger hon.

Knappt hälften godkänns

När det gäller förarprov är det dessutom många som inte blir godkända och behöver göra omprov – vilket spär på kötiden ytterligare. Förra året blev knappt hälften, 48 procent, av de som körde upp för B-körkort godkända.

– Vi skulle verkligen önska att fler kunder verkligen säkerställde att man har de kunskaper och erfarenheter som krävs innan man kommer till provet. Det skulle de tjäna på själva också, det är bättre att lägga pengarna på körlektioner hos en körskola än på en massa prov, säger Kristina Hagberg.

Publisert:

Ämnen i artikeln