Sänkta straff för stor knarkfabrik

Jonas Dagson/TT

Publicerad 2020-06-18

De byggde upp den enskilt största cannabisodlingen i Sverige och framställde narkotika som var värd minst 20 miljoner kronor på gatan. Göta hovrätt sänker straffen för flera av de inblandade. Arkivbild

Göta hovrätt sänker straffen för flera inblandade i knarkframställningen vid den enskilt största cannabisodlingen i Sverige.

Tingsrätten dömde tio personer för att på en gård i Skaraborg på olika sätt varit delaktiga i att odla cannabis som var värd minst 20 miljoner kronor på gatan.

Av de 10 dömda överklagade sex till hovrätten. Göta hovrätt väljer i sin dom att sänka fängelsestraffen för tre av de åtalade som var direkt inblandade i narkotikaproduktionen. Den som får det strängaste straffet döms nu till sju års fängelse, istället för som tidigare åtta. Också för två andra sänks straffen. För den fjärde som överklagats fastställs fängelsestraffet till 4 års fängelse.

De två personer som tidigare dömts till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt penningtvättsbrott och medhjälp till grovt narkotikabrott frias helt. Den gård de äger, där cannabisodlingen ägde rum, ska heller inte förverkas.

Rätten är inte enig och två nämndemän menar att straffen inte borde sänkas för de två som varit mest centrala i verksamheten. Och en nämndeman ville också höja straffet för en av de inblandade.

På gården i Skaraborg fanns en cannabisodling som betecknas som den enskilt största i Sverige. Ladugårdsbyggnaden var ombyggd till en fabrik med nära 3 500 cannabisplantor. Utredarna drar slutsatsen att det på gården framställts minst 400 kilo narkotika.

Fyra personer som dömdes till kortare fängelsestraff eller villkorlig dom valde att inte överklaga tingsrättens domar. De flesta åtalade är sedan tidigare kända av polisen och ingår i ett kriminellt nätverk i Göteborg.

Följ ämnen i artikeln