Endometrios behandlas med antibiotika

avTT

Amerikanska forskare planerar en stor klinisk studie där kvinnor som lider av endometrios ska behandlas med antibiotika. Försök på möss har visat att de smärtsamma vävnadsförändringarna går tillbaka av antibiotikumet metronidazol.

Det är i tidskriften Human Reproduction som forskare vid Washington University School of Medicine i USA berättar om djurförsök som visar att det går att minska omfattningen av de vävnadsförändringar som syns vid sjukdomen endometrios med hjälp av antibiotika. Antagligen, skriver forskarna, minskar behandlingen mängden skadliga bakterier i tarmfloran.

"Vårt mål var att förstå om och i så fall hur tarmfloran påverkar endometrios, men under arbetets gång kan vi ha upptäckt en kostnadseffektiv behandling", säger en av forskarna bakom studien, Ramakrishna Kommagani, i ett pressmeddelande.

Vanlig sjukdom

Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder, vilket motsvarar upp emot 250 000 kvinnor i Sverige. Sjukdomen innebär att celler från livmoderslemhinnan migrerar utanför livmodern, upp mot magtrakten där de klumpar sig samman och där den omgivande vävnaden blir inflammerad. Tillståndet kan orsaka svår smärta vid mens, samlag och/eller vid toalettbesök. Sjukdomen kan också leda till ofrivillig barnlöshet.

Sedan tidigare vet man att unga kvinnor med ökad benägenhet att drabbas av inflammatoriska tarmsjukdomar löper större risk att även drabbas av endometrios.

Klinisk studie

Forskarna fokuserade därför på de tarmbakterier som tros bidra till dessa sjukdomar och upptäckte då att de även förekommer hos kvinnor som lider av endometrios i högre utsträckning än hos andra. Och när de behandlade möss med endometrios med metronidazol, ett bredspektrumantibiotikum som bland annat används vid olika mag-tarminfektioner, gick vävnadsförändringarna tillbaka samtidigt som inflammationen minskade.

Andra antibiotikum – som ampicillin, neomycin eller vancomycin – hade inte alls samma effekt.

"Studien är spännande eftersom den öppnar nya fronter för att identifiera de bakterier som eventuellt bidrar till endometrios hos fertila kvinnor", säger Indira Mysorekar, medförfattare till den aktuella studien.

Forskarna planerar nu en större klinisk studie där patienter med endometrios från olika centra ska ingå och där de ska behandlas med metronidazol.