Klimatförändringarna

Nu klaras det ”omöjliga” klimatmålet

Av: 

Staffan Lindberg

NYHETER

Världen har stannat av.

Och klimatutsläppen störtdyker i coronakrisens spår.

Det ”omöjliga” målet från Parisavtalet ser plötsligt ut att kunna nås.

Klimatforskaren Kevin Noone bor nära Arlanda flygplats och har med egna ögon kunnat se effekterna av att trafiken på svenska flygplatser minskat med 97 procent.

Flygplanens så kallade kondensationsstrimmor – som består av vattenånga, gaser och partiklar – kunde förr bilda moln som stannade kvar. Nu syns de inte längre.

Luften är renare. Himlen klarare och blåare.

– Det är en markant skillnad, säger Kevin Noone, som är professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet.

I hela världen beräknas flygtrafiken ha gått ner med runt 90 procent till följd av coronapandemin. Samtidigt har även vägtransporterna minskat rejält med renare luft som följd.

I Europa beräknas de minskade luftföroreningarna ha lett till att 11 000 förtida dödsfall undvikits under april.

Runt om i världen pågår forskning kring hur pass stora klimateffekter de minskade utsläppen ger.

Krävs halvering

Genom Parisavtalet har Sverige tillsammans med andra länder förbundit sig att hålla temperaturökningarna under två grader med sikte på 1,5 grader.

Kevin Noone, klimatforskare vid Stockholms universitet

För att nå målet krävs en halvering av utsläppen av växthusgaser var tionde år. Något som motsvarar en årlig utsläppsminskning på 7,6 procent, enligt FN:s miljöprogram UNEP.

När siffrorna presenterades i november 2019 var det få som trodde att en sådan minskning var realistisk i närtid.

Dramatisk minskning

Men världens dramatiska nedstängning i coronapandemins spår har vänt upp och ner på allt. Nu förutspår Internationella energirådet IEA i sin senaste rapport Global Energy Review 2020 att de globala koldioxidutsläppen kommer att minska med åtta procent i år.

Något som skulle innebära den största utsläppsminskningen någonsin – och väl i linje med Parisavtals mål.

Att jublet från klimatrörelsen ändå uteblir har ett enkelt skäl: minskningen har skett till ett skyhögt pris.

”Inte stenåldern”

Miljontals människor världen har tvingats ut i massarbetslöshet och tiotusentals företag har gått i konkurs.

– Vi har uppnått det här temporärt genom att stänga ner samhället. Vi reser inte och pendlar inte till jobbet. Men det fungerar inte att gå tillbaka till stenåldern för att rädda framtiden, säger Kevin Noone.

Några omedelbara klimateffekter är det heller inte tal om. Den globala medeltemperaturen i april tangerar det historiska värmerekordet samtidigt som år 2020 ut att bli de varmaste som uppmätts.

Och så sent som i helgen uppmätte Mauna Loa-observatoriet på Hawaii rekordnivåer av koldioxidpartiklar i atmosfären.

Kräver omställning

Årets kraftiga utsläppsminskning måste därför upprepas nästa år. Och nästnästa. Och så vidare.

Samtidigt som vägen mot en hållbar värld måste vara just – hållbar.

Så hur kan vi uppnå Parisavtalet utan att äventyra samhället och ekonomin?

– Vi måste snabbt ställa om transport- och energisektorerna. Gå över till el och andra förnyelsebara energikällor. Lösningarna finns. Det gäller att snabbt implementera dem, säger Kevin Noone.

”Vill ha tillbakagång”

Nyckeln är de enorma stödpaketen som staten nu planerar för att få igång ekonomin igen. De måste på ett helt annat sätt än efter finanskrisen 2008–2009 vara hållbara, menar han.

– Starka krafter kommer att vilja ha en tillbakagång till hur det var innan. Om staten bara kastar ut pengar på måfå är faran stor att det blir just så. Men om man agerar medvetet kan satsningarna bidra till att bygga någonting mycket bättre för framtiden.

ANNONS

Slipp myggen i sommar! Hos MEDS hittar du mygg- och fästingmedel till låga priser för hela familjen.

Extern länk från MEDS

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Klimathotet

Coronaviruset

Parisavtalet