Fyra förskolor läggs ner – trots platsbrist

Befolkningsprognosen för Malmö visar att behovet av förskoleplatser kommer att minska framöver.

Kommunen väljer därför att stänga fyra förskolor – trots att det på vissa håll i kommunen råder platsbrist.

För några år sedan öppnade Malmö stad förskolor i lokaler som egentligen inte var ämnade för förskoleverksamhet – eftersom det då rådde brist på platser. Konsekvensen blev att förvaltningens lokalkostnader snabbt sköt i höjden.

Nu är situationen en annan.

Prognosen för de närmsta åren visar att antalet barn i behov av förskoleplats kommer att minska – och av anledningen väljer kommunen nu att stänga fyra förskolor. Sammanlagt försvinner därmed 200 platser.

– Det blir färre förskolebarn de närmaste åren och vi har valt att avveckla förskolorna då den fysiska miljön bedöms som bristfällig eller ej ändamålsenlig samt på grund av tillfälliga bygglov, säger Gabriella Fricke, enhetschef på förskoleförvaltningen, till Sydsvenskan.

Samtidigt är det fortfarande ont om förskoleplatser på en del håll i Hyllie och Limhamn. För barn som bor där är tanken nu att kommunen ska försöka ”hitta lösningar”, enligt Gabriella Fricke.

Publisert:

LÄS VIDARE