Oenighet kring alkoholserveringen på kommunala badet

Av: Adelina Storkaas

Publicerad:

Fyrishov ska servera alkohol. Det tycker flera politiker i Uppsala.

Men inte alla.

– Vi anser inte att det ska förekomma alkohol på någon kommunal verksamhet som riktar sig mot barn och unga, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd och ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Efter att ordningsvakter kastat ut ett berusat sällskap från Fyrishov har 750 personer skrivit under ett upprop för att stoppa alkoholserveringen vid det kommunala badet.

– Det här är ett ställe där många barn vistas. Alkohol har ingenting här att göra, har initiativtagaren tidigare sagt till Aftonbladet.

Hon får medhåll från en del politiker, men långt ifrån alla. En nyligen genomförd enkätundersökning, där Uppsalas samtliga region- och kommunalråd fått chansen att tycka till, svarar majoriteten att vuxna ska kunna ta sig ett glas vid Fyrishov. Det har de kunnat göra i över 20 år, utan att någon anmälan gjorts till Uppsala kommun.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna: Vaksamheten behöver skärpas

Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling vill att alkoholserveringen vid Fyrishov ska vara kvar.

– Reglerna för serveringstillstånd är mycket tydliga. En berusad person får inte köpa. Vid denna incident ingrep personalen på Fyrishov så snart man upptäckte att personen i fråga lyckats kringgå bestämmelserna. Framöver behöver vaksamheten skärpas än mer på Fyrishov.

Foto: Uppsala kommun
Tobias Smedberg (V), kommunalråd.

Vänsterpartiet ifrågasätter alkoholtillståndet

Vänsterpartiet och kommunalrådet Tobias Smedberg är skeptiska till att låta alkoholserveringen vara kvar.

– Om alkoholservering äventyrar badsäkerheten bör alkoholserveringen upphöra. Vi har efter medierapporteringen senaste veckan begärt att frågan tas upp i bolagsstyrelsen för Fyrishov där de politiska partierna finns representerade. Vi vill få en redogörelse för hur dagens servering påverkar badsäkerhet och om det förekommit några brister i säkerheten för att därefter kunna ta ställning till om alkoholserveringen ska kunna finnas kvar eller inte.

Foto: Uppsala kommun
Rickard Malmström, kommunalråd och ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Miljöpartiet: Ska inte finnas alkohol vid kommunala bad

Miljöpartiet och kommunalrådet Rickard Malmström, som tidigare drivit frågan om alkoholförbud vid badet, vill inte att Fyrishov ska ha serveringstillstånd.

– Vi anser inte att det ska förekomma alkohol på varken Fyrishov eller i någon annan kommunal verksamhet som riktar sig mot barn och unga. Alkohol är skadligt för kroppen och leder till otrygghet, våld och annan brottslighet i hela samhället. Det drabba barn och kvinnor extra hårt.

Kristdemokraterna: Alkohol behövs vid konferenser

Kristdemokraterna och kommunalrådet Jonas Gegersam vill att Fyrishov ska ha alkoholtillstånd även i framtiden.

– Det behövs vid konferenser och andra arrangemang för att bolaget ska kunna ha en konkurrenskraftig verksamhet. Självklart ska alkohollagen följas, och vi utgår från att det finns rutiner för att hindra negativa konsekvenser för verksamhet inom idrott och bad.

Har ni drivit frågan tidigare?
Nej, vi tycker det är viktigt att lagen följs, och har i vissa fall agerat mot oseriösa aktörer i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden för indraget alkoholtillstånd. Men frågan om tillståndet på Fyrishov har inte varit uppe politiskt.

Foto: Uppsala kommun
Jonas Petersson (C), gruppledare.

Centerpartiet: Lagen måste följas

Centerpartiet och gruppledaren Jonas Petersson anser att serveringstillstånd ska dras in om lagen inte följs.

– Det är självklart olyckligt och tråkigt när någon inte han hantera alkohol. Vare sig det sker vid en offentlig servering eller inom hemmets väggar. I Sverige har vi en alkohollagstiftning som reglerar hur och när alkohol får serveras. Den gäller alla och den kan omprövas för alla. Uppfyller Fyrishov lagens krav för alkoholservering ska alkoholservering beviljas och uppfyller Fyrishov inte lagens krav för alkoholservering ska de inte ha ett alkoholtillstånd. Centerpartiet anser att alla ska vara lika inför lagen och att den som inte kan hantera alkohol ska få hjälp med det.

Foto: Uppsala kommun
Linnea Bjuhr (S), gruppledare.

Sverigedemokraterna: Fyrishov bör förbättra rutinerna

Sverigedemokraterna och gruppledaren Linnea Bjuhr vill att Fyrishov ska behålla tillståndet.

– I dagsläget, ja. I just det enskilda fallet som varit föremål i media skulle personen i överhuvudtaget inte ha serverats alkohol om denne var uppenbart påverkad. Därutöver borde vakter ingripit tidigare och eventuellt borde socialtjänst ha kontaktats för att se om det finns behov av stöttning och hjälp, framförallt för barnets skull. Jag tror att den rimliga åtgärden efter just denna händelse är att Fyrishov förbättrar sina rutiner kring vilka man serverar alkohol, när socialtjänst ska kontaktas och när vakter ska ingripa.

 

Uppsalas politiker om alkoholserveringen:

 

Therez Almerfors (M), kommunalråd

Bedömer ni att alkoholserveringen på Fyrishov bör vara kvar?

”Ja. Fyrishov huserar en rad olika arrangemang och vi anser att ansvaret för en ordningsam och trygg miljö ligger hos såväl arrangör som besökare. I det specifika fall som där en vuxen vårdnadshavare enligt uppgifter har agerat vårdslöst är det bra att det uppmärksammas så att hjälp och trygghet kan ges till barnen.

Regler gällande servering av alkohol ska alltid följas, oavsett plats. Alkohollagen är en skyddslag och servering en ordningsfråga – för att upprätthålla trygga serveringsmiljöer ska den som serverar alltid säkerställa att servering kan ske och ordningsvakter ska gripa in om så behövs. Vid badplatser är vårdnadshavaren alltid ansvarig för att ha uppsikt över sitt barn.”

Har ni drivit frågan tidigare?

”Vår politik grundar sig på frihet under ansvar, vad gäller servering av alkohol är det såklart viktigt att lagar och regler alltid följs, att vuxna människor tar sitt ansvar och att samhället kan skydda de barn som är i behov.”

Foto: Patrik Lundin
Fyrishov har haft alkoholtillstånd sedan 1999.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd

Bedömer ni att alkoholserveringen på Fyrishov bör vara kvar?

”Ja. Jag anser att vuxna borde ta sitt ansvar och de allra flesta klarar av det. Regelverket på Fyrishov är tydligt, man får bara dricka alkohol vid specifika platser. Det är förbjudet att ha med sig sprit till området. Och man får inte gå omkring och dricka alkohol. Badet är inte en pub, men att ta bort möjligheten att ta ett glas öl eller vin är fel väg att gå. Är man på badet med sin familj har man ett ansvar att övervaka sina barn. Att titta på sin mobiltelefon kan vara lika fel då man kan tappa fokus från sitt barn. Ska vi då även förbjuda mobiltelefoner vid badet?”

Har ni drivit frågan tidigare?

”Nej.”

Mohamad Hassan (L), kommunalråd

Bedömer ni att alkoholserveringen på Fyrishov bör vara kvar?

”Ja! Alkoholserveringen har funnits på Fyrishov i tiotals år utan anmärkning. Senaste tillbudet har en bakgrund som handlar om bristande vuxenansvar. Alkohol serveras på restaurangen och på vissa särskilda ställen på Fyrishov. I samband med det informeras besökarna om att man måste vara på angiven plats och inte ta med sig alkoholen därifrån samt att det råder strikt förbud att ta med sig egen alkohol. Om man upptäcks med medhavd alkohol avvisas man från Fyrishov. Alla besökare är införstådda med reglerna och de allra flesta följer dem. En händelse där vuxenansvaret brustit ska inte behöva föranleda moralåtgärder.”

Har ni drivit frågan tidigare?

”Vi anser att Fyrishov följer lagen och har bra regler inte behöver ändras. Därför har vi inte drivit någon annan linje. Vad kommer härnäst? Förbjuda alkoholservering på alla restauranger där barn är välkomna i vuxensällskap?”

Stefan Hanna (UPD), ordförande

Bedömer ni att alkoholserveringen på Fyrishov bör vara kvar?

”Vi anser inte att alkoholförsäljning bör tillåtas under dagtid på Fyrishov. För slutna sällskap och för vuxna kvällstid tycker jag dock att alkoholservering bör kunna erbjudas. Dagtid ska vara barnvänligt och det finns inga skäl att kommunala bolag ska uppmuntra till alkoholförtäring under dagtid. För slutna sällskap med vuxna och under kvällstid anser vi dock att alkohol ska kunna erbjudas. Vuxna människor är myndiga och ska ta ansvar för sitt agerande inom de regler och lagar som gäller.”

Har ni drivit frågan tidigare?

”Nej, men vi kommer att ha denna position i denna fråga.”

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN