Ett steg närmare slopad sommar- och vintertid

EU-parlamentet i Strasbourg har röstat för förslaget att sluta ställa om tiden två gånger per år.

Nu ska länderna bestämma sig slutgiltigt: Evig sommartid eller evig vintertid?

– Det är en viktig fråga för många EU-medborgare, säger Marita Ulvskog (S) som ligger bakom förslaget.

På tisdagen röstade EU-parlamentet i Strasbourg för förslaget att inte längre tvinga medlemsländerna att ställa fram och tillbaka klockan. 410 röstade ja till förslaget, 192 nej och 51 ledamöter lade ner sina röster.

Beslutet kommer att utgöra ett underlag i EU:s ministerråd där det avgörs hur den slutgiltiga lagstiftningen ska se ut. Men tidsomställningarna ser ut att snart vara ett minne blott.

Det är Marita Ulvskog (S) som lett arbetet med det nya tidsförslaget. Hon sitter i EU:s transportutskott och är ordförande i sysselsättningsutskottet.

Tycker du att det är en viktig fråga?

– Man kan säga att det är en viktig fråga för ganska många EU-medborgare. Det här är något begripligt och konkret som EU sysslar med. Det är också väldigt som hört av sig om tidsomställningen, att det är besvärligt med den. Och till sist har EU-systemet lyssnat, säger Marita Ulvskog.

Länderna väljer – 2021

Marita Ulvskog är glad att förslaget röstades igenom.

– Vi ska avskaffa tidsomställningen hösten 2021. Anledningen att ta till ordentligt med tid är för att det inte ska uppstå något krångel på vägen. Det ska samordnas med tidtabeller, digitala omställningar med system och allt annat tekniskt. Då ska man inte ha för bråttom.

Det är upp till länderna själva att välja tid. De som väljer sommartid har den slutgiltiga tidsomställningen i mars 2021, och de som väljer vintertid, eller standardtid som det också kallas, gör sin sista tidsomställning i oktober samma år.

”Tycker sommartid låter roligare”

Marita Ulvskog hoppas att länderna kommer hinna samordna sig, så att det inte blir som ett lapptäcke med olika tidszoner över hela Europa.

Vad tror du att Sverige kommer välja?

– Jag vet inte, och jag har ingen påverkan. Själv tycker jag att permanent sommartid låter roligare. Men där har EU-parlamentet och jag inget inflytande, säger Marita Ulvskog.

Publisert:

LÄS VIDARE