Rekordhöga nivåer av växthusgaser

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

Trots att världens länder har kommit överens om att minska sina utsläpp av växthusgaser fortsätter halterna att öka i atmosfären.

Under förra året nådde halterna av växthusgaser i atmosfären nya rekordnivåer. Det framgår av en färsk rapport från FN:s meteorologiska världsorganisation WMO.

Koldioxidhalten uppmättes till 407,8 ppm (miljondelar) 2018. Ökningen jämfört med 2017 – då halten var 405,5 ppm – är större än genomsnittet under det senaste årtiondet. Nivån är nu 147 procent högre än den var i förindustriell tid, innan fossila bränslen började användas.

Växthusgaserna metan och dikväveoxid (lustgas) har ökat på motsvarande sätt och också nått rekordnivåer.

"Trots alla löften inom Parisavtalet syns inga tecken på att koncentrationen av växthusgaser skulle ha slutat öka, än mindre att den skulle ha minskat", säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

Fossila bränslen orsaken

För att ta reda på om ökningen av växthusgaser i atmosfären beror på förbränningen av fossila bränslen eller på någon form av naturliga svängningar i kolets kretslopp, har forskarna undersökt fördelningen av olika kolisotoper. Isotoper är varianter av samma grundämne – och kol förekommer i tre sådana varianter: C12, C13 och C14.

Fossila bränslen innehåller i stort sett uteslutande C12, eftersom det är den variant som växter föredrar i sin fotosyntes. Forskarnas mätningar, både direkt i atmosfären och i isborrkärnor, visar att andelen C12 har ökat i takt med att halten av koldioxid har stigit sedan 1760. Det tolkas som att tillskottet kommit från fossila bränslen.

"Den samtidiga minskningen av både C13 och C14, under samma tid som koldioxidhalten ökar, kan bara förklaras av de pågående utsläppen från förbränningen av fossila bränslen”, skriver forskarna i rapporten WMO Greenhouse Gas Bulletin.

Otillräckliga klimatlöften

Än så länge är de klimatlöften som världens länder lämnat i samband med Parisavtalet inte tillräckliga för att minska utsläppen av växthusgaser till den nivå som krävs för att nå temperaturmålet på högst två graders uppvärmning, jämfört med förindustriell nivå. Det framgår av FN:s genomgång i Emissions Gap Report 2018, som nu kommer i en ny version.

Enligt Parisavtalet ska klimatlöftena uppdateras under nästa år. Vid det klimatmöte som ägde rum i september, på initiativ av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, meddelade ungefär 70 länder att de tänker skärpa sina åtaganden. Det handlar dock om mindre länder. De flesta G20-länder avstod från liknande utspel under mötet.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM