Samtyckeslagen

Ett år med samtyckeslagen: Sex män har dömts för oaktsam våldtäkt

Av: 

Simon Pålsson

NYHETER

Samtyckeslagen började gälla den 1 juli 2018. Ett år senare har totalt sex män dömts för oaktsam våldtäkt. Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren gjort.

Ett år efter att den omdiskuterade samtyckeslagen börjat gälla har totalt sex män dömts för den nya brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt i tingsrätten. Samtyckeslagens effekter går däremot inte att slå fast ännu, menar expertåklagaren Helena Rosvall.

– Min bedömning är dock att åtal i första hand kommer att väckas för våldtäkt och i andra hand för oaktsam våldtäkt, säger hon till Siren.

Helena Rosvall arbetar på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg, som har i särskilt ansvar att följa lagstiftningen på sexualbrottsområdet. Hon menar att gränsen mellan viss form av uppsåt och grov oaktsamhet – det som krävs för rubriceringen oaktsam våldtäkt – är svårbedömd.

Helena Rosvall

Från att samtyckeslagen trädde i kraft den 1 juli 2019 fram till den 28 juni 2018 väcktes totalt 84 åtal där oaktsam våldtäkt fanns med i antingen första- eller andrahandsyrkandet från åklagarens sida. I 45 av fallen dömdes den åtalade i tingsrätten för våldtäkt. Samtidigt fälldes sex personer för att inte förhållit sig medvetet aktsamt till det faktum att den andra parten inte deltog frivilligt i den sexuella handlingen. Nu följer expertåklagarna praxisbildningen i domstolarna kring samtyckeslagen mycket noga.

– Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser kring hur praxis utvecklat sig. Men inom den närmaste tiden väntas en dom från Högsta domstolen om den nya lagstiftningen, säger Helena Rosvall.

”Bevisbördan är densamma”

Justitieminister Morgan Johansson (S) var optimistisk inför den nya lagen och menade att den skulle kunna leda till fler fällande domar.

– Ja, jag tror att antalet uppklarade brott kommer att öka. Framförallt genom kombinationen av starkare och bredare lagstiftning tillsammans med ökat stöd till brottsoffer, sa Morgon Johansson i mars 2018 enligt TT.

När samtyckeslagen nu varit verklighet i drygt ett år är Helena Rosvall inte övertygad om att så kommer att bli fallet i slutändan.

– Rättsreglerna runt våldtäktsbrott har ändrats sammantaget sett. Den grundläggande skillnaden nu är att våld eller hot eller utnyttjande inte längre än en nödvändig förutsättning för brottet. Åklagarens bevisbörda är emellertid densamma, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

ANNONS

Ladda upp för PRIME DAYS på Amazon! UNIKA erbjudanden – Nu 30-dagars provperiod!

Extern länk från Amazon

Till Prime Days!

Publisert:

LÄS VIDARE

Polis kan bli bättre på att utreda våldtäkter

ÄMNEN I ARTIKELN

Samtyckeslagen

Våldtäkt