Kärvare i kommunerna 2020: ”Tufft läge”

Fyra av fem kommuner får en kärvare ekonomi under 2020.

Orsaken: antalet barn och gamla ökar snabbare än de som är i arbetsför ålder. Dessutom slår lågkonjunkturen till nästa år.

– Det är ett tufft läge, säger Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

”Ekonomirapporten, oktober 2019”, som organisationen Sveriges kommuner och Landsting, SKL, presenterade i dag onsdag, räknar med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur 2020.

I rapporten konstateras att ett 90-tal av landets 290 kommuner går back under 2019. Nästa år blir värre. Då blir ekonomin ännu kärvare, enligt 79 procent av ekonomicheferna i SKL:s enkät. Ett 20-tal kommuner planerar redan för att höja skatten 2020.

Störst är problemen inom äldreboenden, hemtjänst, ekonomiskt bistånd samt individ- och familjeomsorg.

Viktigaste skälet

Det viktigaste skälet till kommunernas ekonomiska problem hänger samman med förändringen av befolkningens sammansättning, som minskar kommunernas intäkter, höjer kostnaderna och gör det svårare att få tag i arbetskraft till äldreomsorg och skolor.

Om tio år saknas ungefär 150 000 personer i arbetsför ålder. Antalet personer över 80 år ökar med nästan 250 000 och antalet barn och unga med omkring 200 000. Dessa båda grupper ökar alltså med omkring 450 000, samtidigt som gruppen yrkesverksamma bara ökar med omkring 300 000.

2026 saknas 90 miljarder kronor i kommunerna och regionerna, om de ska ge samma välfärd som i dag, enligt en tidigare beräkning av Finansdepartementet.

Visserligen är ålderspuckeln 2028 tillfällig, den beror framför allt på stora barnkullar efter andra världskriget. Men inte förrän 2037 är andelen riktigt gamla lägre igen.

– Vi ser en situation som kommer att hålla i sig fram till åtminstone mitten av 2030-talet, säger Annika Wallenskog, ekonomichef på SKL.

PODD Därför kommer lågkonjunkturen nu

I nyhetspodden Aftonbladet Daily pratar vi om det ekonomiska läget och om hur det kan påverka dig.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert: