Skogsindustri

Dom: Lavskrikan ej hinder för skogsavverkning

Av: 

TT

Lavskrikan förekommer i lavklädd barrskog i norra Skandinavien och bort till östra Sibirien. Arkivbild.
Lavskrikan förekommer i lavklädd barrskog i norra Skandinavien och bort till östra Sibirien. Arkivbild.

NYHETER

I flera års tid har lavskrikan förhindrat markägare att avverka skog i Hälsingland. I en ny dom får nu markägarna rätt, bland annat eftersom lavskrikan anses vara en förhållandevis vanlig fågelart.

Den lilla kråkfågeln har varit föremål för juridisk prövning om artskydd och skogsbruk i flera års tid. Åsikter om fågelns status har studsat mellan LRF Skogsägarna, som tycker att skogen kan avverkas, och Skogsstyrelsen, som vill spara skogen eftersom lavskrikan håller till där, i flera år.

Enligt Skogsstyrelsen ökar förvisso beståndet av fågeln i stora delar av Norrland, men situationen beskrivs av myndigheten som "problematisk i områden med intensivt skogsbruk nära kusten".

"Viktigt för skogsbruket i stort"

Nu har mark- och miljödomstolen i Östersund gett grönt ljus till fyra planerade avverkningar, lavskrikans närvaro till trots.

– Det är en viktig dom både för markägarna i området, men också för skogsbruket i stort. Hade domstolen kommit fram till att skogen inte får avverkas, trots att arten varken är rödlistad eller hotad, hade liknande domar kunnat appliceras på en rad arter och därmed hotat skogsbruket i stora delar av landet. Nu ger man i stället en signal om att artskyddsförordningen behöver ses över, vilket den också ska enligt januariöverenskommelsen, säger Gunnar Lindén, skogsexpert på LRF.

I sina domskäl skriver mark- och miljödomstolen att lavskrikan är en förhållandevis vanligt förekommande fågelart, även i den berörda regionen, samtidigt som domstolen anser att Skogsstyrelsen inte haft underlag nog att besluta om ett förbud mot avverkningen.

Osäkra uppgifter

Uppgifterna i utredningen om lavskrikans revir är dessutom för osäkra, anser domstolen, samtidigt som observationsuppgifter gällande lavskrikan ses som gamla.

Enligt Gunnar Lindén innebär grönt ljus för skogsavverkning inte att lavskrikan hotas.

– Lavskrikan har haft en positiv utveckling de senaste 20 åren. Visserligen avverkas ett område, och man tvingar kanske fågeln att flytta på sig. Men man glömmer bort att det hela tiden skapas nya områden för fågeln att bosätta sig i. I det här området specifikt kommer vi att få fler skogar som snart är över 60 år gamla, vilket är vad fågeln trivs i, säger Lindén.

Skogsstyrelsen meddelar att de nu tänker analysera de nya domarna.

"Det är bra att vi fått ett klargörande i de här enskilda fallen där lagtexten är komplicerad och svårtolkad", säger Charlotta Ryd, Skogsstyrelsens distriktschef i Gävleborg, i ett uttalande.

ANNONS

Köp munskydd, Covid antikroppstester & alcogel och minska risken för smittspridning idag!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Skogsindustri

Fåglar

Djurskydd

Jordbruk, skogsbruk & fiske

Hälsingland

Östersund

Gävleborgs län