Helge Fossmo ute ur fängelset om två år – får tidsbestämt straff

Knutbypastorn Helge Fossmo kan vara ute ur fängelset om två år.

Åklagaren går nu med på tidsbestämt straff för den livstidsdömde frikyrkopastorn.

Den tidigare frikyrkopastorn Helge Fossmo, som har bytt efternamn till Iversen, dömdes den 12 november 2004 av hovrätten till livstids fängelse för anstiftan till mord på hans andra hustru samt för anstiftan till försök till mord i två fall i det uppmärksammade Knutbyfallet.

Nu har åklagaren i ärendet gått med på tidsbestämt straff.

– Vi har fått besked att åklagaren ändrat sin position och numera medger tidsbestämt straff som jag yrkat på, säger Anton Strand, som är Fossmos advokat.

I en inlaga till tingsrätten skriver åklagaren, och hänvisar till en utredning från Rättsmedicinalverket, att det är ”mindre troligt att han kommer att begå brottslighet av allvarligt slag” om han släpps på fri fot. Däremot finns det fortfarande en risk för att Helge Fossmo kan ”manipulera och bedra sin omgivning för att tillskansa sig fördelar”.

Advokaten kommer begära att straffet sätts till 25 år eller den tid rätten finner lämplig. Åklagaren begär 28 år. När strafflängden är bestämd blir det normalt frigivning då två tredjedelar är avtjänade.

Helge Iversen, tidigare Fossmo.
Helge Iversen, tidigare Fossmo.

– Det innebär att min klient kan vara ute om drygt två år, säger Anton Strand, som uppger att han informerat Helge Fossmo om nyheten.

Anstiftan som Helge Fossmo dömdes för bestod i att han genom intensiv, målmedveten och långvarig påverkan förmått den så kallade barnflickan att utföra gärningarna.

Fossmo har tidigare velat få påföljden omvandlad till ett 24-årigt straff men tingsrätten, hovrätt och Högsta domstolen har då beslutat att inte bevilja Iversen tidsbestämt straff.

Publisert:

LÄS VIDARE