Saltade vägen – då hände det här

Foto: Privat
Renarna samlades på den saltade vägen.
NYHETER
Foto: Privat
André Önnebro

André Önnebro stötte på en renflock när han var ute och körde bil. Något som är en vanlig syn i trakten där han bor – men som förekommer oftare än förr.

– Jag ser inget positivt med vägsaltningen, det är mer vilddjur på en saltad än osaltad väg, säger han.

I Jämtland har Trafikverket denna vinter börjat salta på fler statliga vägsträckor, något som André Önnebro, från Östersund, tycker att man märker på bland annat renarna. Förra onsdagen stötte han på en renflock på riksväg 87 – där fick han stå i cirka 20 minuter innan de flyttade på sig.

– Samerna flyttar ju sina renar här så man har alltid sett renar. Men jag upplever att de förekommer mer frekvent nu när de utökat saltningen av vägarna.

Han är kritiskt till vägsaltningen. Han menar att det är en av orsakerna till att det var fler viltolyckor år 2016, till skillnad från föregående år – vilket även statistik från Nationella viltolycksrådet visar.

– Jag ser inget positivt med vägsaltningen, det är mer vilddjur på en saltad än osaltad väg. När det är dagtid och ljust hinner man se djuren men när nattetid kommer blir det mer besvärligt. En flock renar är dessutom enklare att se än en älg.

André tycker det vore bättre om man plogade, då blir vägbanan ljusare och man ser tydligare när man kör i mörkret.

”Gör vad vi kan för att minimera risken”

Henrik Sundquist, som är enhetschef för väg i Jämtland/Västernorrland, medger att det det finns en ökad risk för vilt på vägarna när de använder salt. Enligt honom samarbetar de med till exempel sameföreningar för att kunna skylta på ställen där det förekommer vilt.

– Vi kommer inte åt problemet helt men gör allt vi kan för att minimera risken, säger han och fortsätter:

– Vi har inte använt oss av saltning i så stor utsträckning tidigare, det är den här vintern vi har ökat. Att vi anser att vi behöver använda salt är för att ha en bättre framkomlighet då vi har en större variation utav temperatur och nederbördstyp.