Regionens plan: Sänka arbetslösheten med utbildning

Av: Frida Carlqvist

Publicerad:
Uppdaterad:
Alf Jönsson, regiondirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare, Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör och Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör under Region Skånes pressträff.
Foto: Johan Nilsson/TT
Alf Jönsson, regiondirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare, Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör och Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör under Region Skånes pressträff.

Arbetslösheten har ökat stort i Skåne och nu satsar regionen stort på utbildning och kompetensutveckling för att möta behovet.

– Det är en mycket skör situation och det som oroar oss allra mest är arbetslösheten, vi ser att den lär fortsätta öka under 2021, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne, under dagens presskonferens.

Region Skåne ser den ökande arbetslöshetsnivån som oroande. Samtidigt menar man att det är färre varsel och konkurser i regionen än vad man väntat.

– De senaste dagarna har vi hört siffror om varslen och permitteringarna i Sverige, där kan vi säga att Skåne inte har drabbats på den nivån som Stockholm och Västra Götalandsregionen har gjort, vi har legat på 5 500 varsel medan Sthlm har legat uppe på 48 000 varsel.

Ulrika Geeraedts belyser också att de konkurser som man såg öka i våras inte har fortsatt i samma utsträckning.

– Vi ser en viss förbättring men det är en mycket skör situation och det som oroar oss allra mest är arbetslösheten, vi ser att den lär fortsätta öka under 2021, sade Ulrika Geeraedts.

Foto: Johan Nilsson/TT
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, under Region Skånes pressträff.

Särskilt ungdomsarbetslösheten lyfts fram som ett exempel där det finns risk att arbetslöshetens höga nivåer blir långvariga. Därför satsar regionen på utbildning och kompetensutveckling. Man fick även i regeringens höstbudget stöd för att skapa cirka 2400 fler platser på universitet och högskolor i regionen. Lunds universitet ska få 1 380 till utbildningsplatser, Malmö universitet 704 och Högskolan i Kristianstad 335.

”Skåne är lite av kontrasternas region”

Regionen belyste under presskonferens att man fortsätter med företagsakuten som inrättades i våras, dit företag kan vända sig för tips och råd under pandemin. Man har även startat en utbildningsakut för att matcha företag med företag som permitteringar med de som söker arbetskraft. Det kommer att fortsätta utvecklas, berättar Ulrika Geeraedts som belyser utbildning som en viktig del i återhämtningen.

– Tittar man på Skåne är det lite av konstrasternas region, med både en stor andel högutbildade men också en mycket stor andel med låg utbildningsnivå. Vi ser att förbättrad kompetensförsörjning är den största framgångsfaktorn för att faktiskt lösa vår arbetslöshet, sade Ulrika Geeraedts under presskonferensen.

– Därför har vi satt igång ett antal utbildningar som fokuserar inom de bristområden där vi vet att det finns ett stort antal arbetsgivare som söker arbetskraft och där utbildningstiden är kort. 

Det handlar bland annat om takläggarutbildningar, plåtutbildningar, vårdbiträdesutbildningar, och fastighetsskötarutbildningar som startat för att möta behovet samt minska arbetslösheten.

Även Malmö stad satsar på utbildning, och beviljade under onsdagen ett miljonstöd till flera föreningar som hjälper arbetslösa att hitta jobb och utbildning.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE