Så ska framtida översvämningar undvikas i syd

Av:  TT

Halland vintern 2020: Översvämning i Nissan i Åled. Arkivbild.
Halland vintern 2020: Översvämning i Nissan i Åled. Arkivbild.

Översvämningarna pågick i flera månader och skadorna som följde har kostat mycket att reparera.

Efter förra vinterns kraftiga vattenflöden har länen i Sydsverige kommit fram till vad som måste göras för att undvika att det händer igen.

I Ljungby hamnade ett elverk under vatten och runt Laholm drabbades ett flertal bostadshus av översvämningar. Vattenflödena förra vintern drabbade delar av Halland, Blekinge och Kronobergs län hårt, och översvämningarna pågick under flera månader i anslutning till vattendragen.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har översvämningarna dokumenterats. Nu är kartläggningen – som utförts av länsstyrelserna med syftet att bli bättre på att förebygga – klar.

Resultatet? Blekinge ska "utveckla kommunikationen till allmänheten om den enskildes ansvar, kartlägga områden som är förorenade och spridningsrisken vid en översvämning, samt att kartlägga områden som var nära att svämmas över 2020 inför framtida händelser".

Halland ska å sin sida "kartlägga regelbundet återkommande höga flöden och placera ut fler mätpunkter i vattendrag" medan Kronobergs län tänker "informera alla aktörer om utredningens resultat för att säkerställa att erfarenheterna tas till vara inom respektive avrinningsområde".

Enligt EU:s översvämningsdirektiv har medlemsländerna skyldighet att rapportera in information om konsekvenserna av större översvämningar.

Publisert: