Fler känner sig trygga i Malmö – men inte på Möllan

Malmös polismästare Stefan Sintéus, vid ett tidigare tillfälle.
Malmös polismästare Stefan Sintéus, vid ett tidigare tillfälle.

Känslan av trygghet ökar i Malmö. Möllevången och Rådmansvången sticker dock ut – här känner de boende fortsatt relativt hög otrygghet.

Det visar den trygghetsmätning som presenterades av Polisen på torsdagen.

– Övergripande för Malmö är att vi ser ett positivt mönster i tryggheten bland medborgarna, säger Malmös polismästare Stefan Sintéus.

Den nya trygghetsmätningen för 2020 som presenterades på torsdagen visar generellt positiva resultat enligt Malmöpolisen. Dock finns det fortsatt ställen som märker ut sig med högre otrygghet, bland annat på kvällarna i Fosie och Husie, men allt fler upplever också oro på grund av narkotikapåverkade personer utomhus på Möllevången och Rådmansvången. På andra ställen, såsom Rosengård, upplever man istället ett minskat problem med just detta.

Mätningen utgör en del av ett stort underlag för hur man bör prioritera verksamheten kommande år.

– Övergripande för Malmö är att vi ser ett positivt mönster i tryggheten bland medborgarna. Vi ser att sju av tio inte utsatts för något brott de senaste tolv månaderna, vi ser att fler känner sig trygga och det som vi är väldigt stolta över är att medborgarna anser att polisen bryr sig kring de problem vi ser. Det är inte minst utifrån de satsningar såsom operation rimfrost, sluta skjut, och samhällsinsatser som exempelvis BID på Seved, där vi jobbat mycket med fastighetsägarna. Det ger positiva resultat.

Polisbilar på Möllevångstorget i november.
Polisbilar på Möllevångstorget i november.

Ungefär tre av tio Malmöbor uppger att de känner sig otrygga med att vistas utomhus på kvällstid i sitt bostadsområde. Detta är färre än tidigare år. Samtidigt uppger hälften att de känner sig aktivt trygga – detta ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.

Minskningen i upplevd otrygghet är mindre i år än tidigare, men tyder på en trend med ökad trygghet.

Vad är det viktigaste man gjort för att öka tryggheten?

– Vi har gjort samhällssatsningar, såsom i de utsatta områdena, där vi ökat närvaron polisiärt men också i samverkan med staden jobbat med ordningsvakter, kameraövervakning och vi tror att det påverkar tryggheten positivt men även då kriminaliteten , man begränsar ju kriminella samlingsutrymmen när polisen finns nära.

Vad krävs för att lösa problemen som kvarstår?

– Fortsätta krafttag, vi har utmaningar med narkotikan i Malmö, vi gör stora beslag på narkotika. Vad gäller våldet har vi fortsatta utmaningar även om statistiken visar nedåtgående siffror i skjutningar och sprängningar.

Möllevångstorget och Rådmansvången pekas ut som områden som sticker ut i trygghetsmätningen. Där känner sig fler otrygga och är rädda för överfall och misshandel. På Möllevången sätter man nu in projektet BID, som visat sig vara lyckat i Seved. För att lyckas även på Möllevången anpassar man nu projektet efter lokala förutsättningar.

– Vi måste tillsammans se vad det är som krävs och vad som skapar otryggheten, är det kriminalitet, våld, vad är det som gäller. Vi har identifierat att det är bland annat öppna drogscener som drar till sig ett klientel som är oönskat i de här områdena, det jobbar vi ganska hårt med, att stänga ner drogscener. 

Ett ämnesområde som sticker ut är också att man uppfattar trafiksituationen som förvärrad, med bus- fort- och rödljuskörningar. Dessutom fortsätter nedskräpning vara ett problem enligt de Malmöbor som svarat på trygghetsmätningen.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN